Goście ze schroniska

Już od kilku lat w naszej szkole organizowana jest zbiórka karmy i rzeczy dla zwierząt w schronisku w Dyminach. Również w tym roku Koło Przyrodnicze prowadzone przez wychowawczynie klas pierwszych we współpracy z nauczycielami świetlicy szkolnej zorganizowało tą akcję.  Zebrane dary zostały przekazane pracownikom schroniska. Zaproszeni goście przeprowadzili zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie dzieciom, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach zwierząt. Opowiadania dotyczące podopiecznych schroniska były bardzo wzruszające. Potrzeby schroniska są bardzo duże, dlatego nasi goście apelowali o systematyczną pomoc bezdomnym zwierzętom.