Ogłoszenie o V Międzyświetlicowym Konkursie Ekoinstrument Muzyczny


Świetlica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach zaprasza do udziału w V Międzyświetlicowym Konkursie Plastyczno-Technicznym o tematyce ekologicznej „Jak wykorzystywać surowce wtórne? – EKO–INSTRUMENT MUZYCZNY” CELE KONKURSU:
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji uczniów,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych, rozwijanie zdolności manualnych,
- integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.
 
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – III szkół podstawowych.
2.    Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie instrumentu muzycznego z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.
3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do świetlicy szkolnej w ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach do dnia 18.04.2018 r.
4.    Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
- imię i nazwisko oraz wiek autora,  
-  nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
5.    Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
-  jakość dźwięku wydobywającego się z wykonanego instrumentu,
- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- wrażenie estetyczne.
6.    Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.
7.    Rozstrzygnięcie kon kursu nastąpi 24.04.2018 r o godz. 10.00 w sali kameralnej w ZPSM ul. Wojewódzka 12 Kielce.
8.    Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
9.    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.