Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne z aktorką Teatru Lalki i Aktora Kubuś panią Ewą Lubacz

W miesiącach wrzesień i październik odbyły się cykliczne warsztaty teatralne z aktorką Teatru Lalki i Aktora Kubuś panią Ewą Lubacz.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło uczniom klas I-III OSM I stopnia na rozwijanie talentów aktorskich oraz wykorzystanie umiejętności muzycznych w przedstawieniach teatralnych (gra na instrumentach, układy taneczne, śpiew). Tematyka obejmowała: zagadnienia związane z pracą nad koncentracją, kulturą słowa, plastyką ciała i pracą w grupie; zajęcia z dykcji i emisji; ćwiczenia i zabawy wyrabiające prawidłowe nawyki oddechowe oraz poprawiające technikę mowy; zajęcia ruchowe z zakresu pantomimy i teatru ruchu; praca nad spektaklem oraz improwizacja teatralna. Program zrealizowany został w ramach projektu realizowanego w świetlicy szkolnej pt. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa medycznego poprzez przedstawienie teatralne „Na ratunek Mały Książę” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.