Rekrutacja 2022/2023 - PSM I stopnia - klasa pierwsza cykl 4-letni

KLASA PIERWSZA

1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w dany roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

2. W 4-letnim cyklu nauczania (dział młodzieżowy) przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach:

akordeon, organy, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, saxhorn, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

POBIERZ  WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

Termin składania wniosku: od 01 marca do 06 maja 2022 r.

Zeskanowane Wnioski można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów

Niezłożenie w/w wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • zaśpiewanie przez kandydata następującej piosenki

link:  Katarynka.mp3

  • sprawdzenie kojarzenia słuchowo-wzrokowego,

  • powtarzanie schematów rytmicznych,

  • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,

  • rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,

  • rozpoznawanie różnic w melodii i w rytmie,

  • badanie pamięci muzycznej,

  • badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

 

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 14-17 maja 2022 r.

 

Badanie przydatności będzie odbywało się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 obowiązuje badanie przydatności w formie jednego spotkania komisji rekrutacyjnej z kandydatem.

 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru podań i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram badania przydatności - pobierz plik