Rekrutacja 2022/2023 - PSM I stopnia - klasa wyższa cykl 6-letni

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu musi złożyć do sekretariatu wniosek do klasy wyższej i pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny.

Termin składania wniosku: 01 marca do 06 maja 2022 r.

Zeskanowane Wnioski można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego 14-17 maja 2022 r. wg harmonogramu egzaminów wstępnych

Termin egzaminu kwalifikacyjnego wynika również z terminu złożenia wniosku, który może wpłynąć do dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.

Warunkiem przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

Prosimy więc o wcześniejszy kontakt poprzez sekretariat z dyrekcją szkoły.


POBIERZ WNIOSEK DO KLASY WYŻSZEJ

1. Podczas egzaminu praktycznego wskazana jest prezentacja następującego programu:

  • fortepian:

- dla kandydatów do dwóch lat nauki - trzy dowolnie wybrane utwory o zróżnicowanym charakterze

- dla kandydatów po trzech latach nauki:

1) utwór z epoki baroku

2) utwór z epoki klasycyzmu

3) etiuda

4) utwór dowolny

  • akordeon: trzy dowolnie wybrane utwory (dla kandydatów do trzech lat nauki) oraz utwór cykliczny i dwa dowolnie wybrane utwory (dla kandydatów po trzech latach nauki);

  • organy: : dwa utwory dowolne o charakterze etiudy. Jeden na prawą drugi na lewą rękę (dla kandydatów do klasy drugiej). Dwie etiudy, jedna na prawą druga na lewą rękę ( do wyboru z 18 na końcu zbioru) Fortepian dla najmłodszych - M. Kreuschoff-Kazimierczakowa, jeden utwór do wyboru – Dawne tańce i melodie cz. I, jeden utwór do wyboru z nr 5-20 – J. Chwedczuk - Ćwiczenia pedałowe PWM (dla kandydatów do klasy trzeciej), Dwie etiudy, jedna na prawą druga na lewą rękę ( do wyboru z 18 na końcu zbioru) Fortepian dla najmłodszych - M. Kreuschoff-Kazimierczakowa, jeden utwór do wyboru – Dawne tańce i melodie cz. I, jeden utwór do wyboru z nr 10-30 – J. Chwedczuk - Ćwiczenia pedałowe PWM (dla kandydatów do klasy czwartej), Dwie etiudy, jedna na prawą druga na lewą rękę ( do wyboru z 18 na końcu zbioru) Fortepian dla najmłodszych - M. Kreuschoff-Kazimierczakowa, jeden utwór do wyboru – Dawne tańce i melodie cz. I, jeden utwór do wyboru z nr 20-30 – J.Chwedczuk - Ćwiczenia pedałowe PWM (dla kandydatów do klasy piątej), jeden utwór o charakterze etiudy, jeden utwór do wyboru – Małe preludia PWM - J.S. Bach, dwa utwory do wyboru z nr 10-30 J. Chwedczuk – Ćwiczenia pedałowe PWM, Jeden utwór do wyboru – WŁ. Żeleński – Preludia PWM (dla kandydatów do klasy szóstej)

  • skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara: trzy dowolnie wybrane utwory;

  • instrumenty dęte i perkusja: trzy dowolnie wybrane utwory;

UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.

 

Kandydaci na wszystkie specjalności i specjalizacje zobowiązani są do przedłożenia komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu zapisanego na kartce wykonywanego programu. Należy uwzględnić:

  • imię i nazwisko kandydata

  • imię i nazwisko kompozytora

  • tytuł utworu, tonację, opus, wykonywaną część w utworach cyklicznych

 

2. Egzamin ogólnomuzyczny

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej PSM I stopnia przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów teoretycznych właściwych dla danej klasy.

W klasach 1-3 obowiązujące przedmioty to: kształcenie słuchu i rytmika, a w klasach 4-6 kształcenie słuchu i audycje muzyczne .

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły oraz z dyrekcją.