I SZKOLNY KONKURS SONATOWY dla uczniów sekcji smyczkowych II st. w ZPSM w Kielcach 5.01.2022

Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie sekcji smyczkowej II stopnia ZPSM w Kielcach z klas II-V oraz z klasy VIII cyklu 8-letniego.

Przesłuchania konkursowe będą jednoetapowe, przeprowadzone w następujących grupach:

 • grupa I – skrzypkowie z klasy II oraz klasy VIII cyklu 8-letniego

 • grupa II – skrzypkowie z klasy III

 • grupa III – skrzypkowie z klasy IV

 • grupa IV – skrzypkowie z klasy V

 • grupa V – altowioliści

 • grupa VI – wiolonczeliści

 • grupa VII – kontrabasiści

Wymagany program i inne informacje dotyczące Konkursu znajdują się w REGULAMINie.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy  do 16 grudnia 2021 r. :

 • wypełnić i wysłać elektroniczny FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
 • dokonać opłaty wpisowej w wysokości 40 zł na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach
Bank Ochrony Środowiska S.A.
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
z dopiskiem: I Konkurs Sonatowy, imię, nazwisko ucznia i grupa

 • przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego na adres mailowy: anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl lub dostarczyć osobiście do pok. A 6a.

 • lista kandydatów zgłoszonych do Konkursu wraz z harmonogramem przesłuchań, zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPSM w Kielcach do 31 grudnia 2021 r.,

 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie będzie zwracane.