V Mały Festiwal Formy Sonatowej dla uczniów klasy fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia z województwa świętokrzyskiego.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI  o godz. 16-tej


REGULAMIN


HARMONOGRAM prób i występów

  • Organizatorem V Małego Festiwalu Formy Sonatowej jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

  •  Festiwal ma charakter konkursu.
  • Konkurs odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie poniższych czynności w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 25 stycznia 2021 r.:

- wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który dostępny jest poniżej i przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (na druku pobranym ze strony Konkursu) na adres anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl

-
wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na konto Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

46 1540 1014 2058 7321 4148 0001

z dopiskiem V Mały Festiwal Formy Sonatowej + imię i nazwisko uczestnika


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i zapraszamy do udziału w Konkursie
laughing


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH