Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia

Dziękujemy wszystkim za udział w Festiwalu, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

WYNIKI

PROGRAM

REGULAMIN - pdf

WYDARZENIA:
19.03.2016 godz. 19:00
KONCERT - ALEKSANDER MALISZEWSKI oraz BOOGIE BAND i ORKIESTRA SMYCZKOWA SM II st. ZPSM w Kielcach

20.03.2016 godz. 16:00
ogłoszenie wyników konkursu i KONCERT LAUREATÓWSKŁAD JURY:

KOMISJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH:

 • prof. Lew Zakopets (obój) – przewodniczący
  Lwowska Średnia Mistrzowska Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej, Ukraina
 • mgr Łukasz Długosz (flet)
  czołowy polski solista
 • dr hab. Zoltán Kovács (klarnet)
  State Music Academy Trossingen (Niemcy)
 • mgr Bartolomej Buraš (fagot)
  Konservatorium Muzyczne w Koszycach (Słowacja)
 • mgr Bartłomiej Duś  (saksofon)
  Akademia Muzyczna w Katowicach

KOMISJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH:

 • prof. Stanisław Dziewior (trąbka)– przewodniczący
  Akademia Muzyczna w Katowicach
 • prof. Wiesław Grochowski (waltornia)
  Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Jan Hrubovcak (puzon)
  Filharmonia Narodowa  w Koszycach (Słowacja)

Kategorie konkursowe:
 
Kategoria 1: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność - trąbka:
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi)
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi)
Kategoria 2: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność - puzon, waltornia, tuba:
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi)
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi) 
Kategoria 3: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność - flet:
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi)
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi) 
Kategoria 4: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność - saksofon, klarnet:
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi) 
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi)
Kategoria 5: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność - obój, fagot:
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi)
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi)

Obowiązujący program konkursu:
 
Kategorie 1-5: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych i drewnianych
 • grupa wiekowa młodsza – do lat 13 (urodzeni w 2003 r. i młodsi) – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci. Łączny czas trwania programu - do 8 min.
 • grupa wiekowa starsza – powyżej lat 13 (urodzeni w 2002 r. i starsi) – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci. Łączny czas trwania programu - do  10 min.
 
Organizator:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 12
sekretariat@muzyczna.kielce.pl
www.muzyczna.kielce.pl


Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych