NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

Język polski: Małgorzata Potocka-Ziętal, Ewa Kowalczyk, Alicja Kumańska. 
Język angielski: Marta Dudzik, Monika Janiak, Hanna Mijas
Język niemiecki: Lidia Michałowicz.
Historia: Izabela Szałas. Magdalena Klamka
Geografia: Ewa Czerwińska
Matematyka: Anna Zielińska, Iwona Kowal, Anna Grzeszczyk
Fizyka:Tomasz Tofil.
Filozofia: Krzysztof Kwiecień
Informatyka: Iwona Kosztołowicz, Michałowicz Lidia, Elżbieta Wołoszyn
Biologia: Barbara Borowiec
Przyroda: Elżbieta Wołoszyn.
Chemia: Paulina Borek, Iwona Kosztołowicz
Plastyka: Ewa Woźniak
Edukacja dla bezpieczeństwa: Elżbieta Wołoszyn
Podstawy przedsiębiorczości: Iwona Kosztołowicz
Wiedza o społeczeństwie: Izabela Szałas
Wychowanie fizyczne: Karolina Stojek,  Monika Gwardyś, Mirosław Curyło.
Religia: Patrycja Lesiak, Magdalena Klamka
Edukacja wczesnoszkolna: Paulina Wójcik, Katarzyna Lach, Dorota Sokołowska, Iwona Kucy, Dorota Jaskólska-Fiuk, Agnieszka Bernacka
Świetlica: Natalia Mogielska, Elżbieta Kaleta, Aleksandra Klusek-Gębska,
Pedagog: Sylwia Górczyńska,
Psycholog: Alicja Barańska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH:

Sekcja Fortepianu SM I i II stopnia
Kierownik Sekcji: Małgorzata Kowalska
Fortepian
: Jacek Ciołczyk, Andrzej Domin, Weronika Prusik
Bożena Głogowska, Rafał Hołub, Artur Jaroń, Jolanta Jaroń, Paweł Jezierski, Michał Kopeć, Krystian Krauz, Małgorzata Krąż, Marcin Kulesza, Włodzimierz Kutrzeba, Alicja Liskowacka-Kuchta, Marzena Ludwikowska, Grzegorz Nowak, Lidia Mazurkiewicz, , Anna Parkita, Alina Pełka,
Edyta Piwowarczyk, Jolanta Płoska, Przemysław Rudkowski, Andrzej Ślązak, Magdalena Trzebińska,  Dorota Urbańska-Olczyk, Anna Wielgus, Dorota Witkowska-Papis, Łukasz Woś, Barbara Hortyńska, Klara Janus-Kraj

Sekcja Akordeonu, Śpiewu Solowego, Klawesynu i Organów
Kierownik Sekcji: Zbigniew Swat
Akordeon: Jerzy Mądrawski, Zbigniew Swat
Organy: Paweł Wróbel, Damian Konicki
Klawesyn: Katarzyna Sroka
Śpiew: Roma Ambroziewicz-Owsińska, Renata Drozd, Anna Kustra, Marzena Trzebińska, Marta Złotnicka-Goderecka, Adrian Janus

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM I stopnia
Kierownik Sekcji: Kamil Powrózek
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda,  Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak, Paweł Miller, Emilia Kopeć
Maria Miłkowska, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek,. Wojciech Zdyb
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska, Aleksandra Stankiewicz,
Wiolonczela: Ewa Dobrowolska, Jacek Hodur, Agnieszka Tomaszewska-Jasiak, Przemysław Wierzba
Kontrabas: Krzysztof Błaszkiewicz, Karolina Paluch

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM II st. i Gitary
Kierownik Sekcji: Anna Szymańska
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda, Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak, Paweł Miller
Maria Miłkowska, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek, Wojciech Zdyb, Emilia Kopeć
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska
Gitara: Alicja Kociuba, Wojciech Lipiński,Aleksandra Mędrek, Tomasz Grzybowski,
improwizacja jazzowe: Konstanty Wileński

Sekcja Instrumentów Perkusyjnych,  Dętych  Blaszanych, Orkiestr i Chórów
Kierownik Sekcji: Bogusław Olczyk
Trąbka:  Zbigniew Pasieka, Grzegorz Maliniak
Puzon: Adam Chmielewski, Marcin Stojek
Waltornia: Marcin Czajkowski
Tuba, Euphonium: Krzysztof Gajda
Perkusja: Janusz Młynarczyk, Bogusław Olczyk, Anna Rutkowska, Piotr Robak
Chór, zespół wokalny: Małgorzata Banasińska Barszcz, Monika Kozak-Wojciechowska, Ewa Robak
Orkiestry smyczkowe: Agnieszka Środowska
Zespół Instrumentów dętych, big-band: Marcin Stojek

Sekcja Instrumentów Dętych  Drewnianych
Kierownik Sekcji: Jarosław Wanecki

Flet:  Iwona Kałużyńska, Paulina Kruk, Jarosław Wanecki, Agnieszka Wolska-Ścipniak
Klarnet: Mariusz Barszcz, Andrzej Gronostaj, Andrzej Senderek, Karol Szymański, Adrian Malicki
Saksofon: Michał Trzebiński, Justyna Kulesza
Fagot: Mieczysław Gmaj, Karol Wojtaszek
Obój: Grzegorz Kustra, Andrzej Łukaszek, Emilia Ogonowska-Jaroń, Janusz Pietrzyk

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych
Kierownik Sekcji: Agata Jagielska
Przedmioty teoretyczne: Krystyna Ambrożek, Jolanta Bańbura, Jolanta Głąb, Anna Grochulska, Agata Jagielska,
Anna Korycińska, Lidia Konicka, Aleksandra Lipińska, Anna Maciejewska, Karol Osman, Agnieszka Środowska, Damian Konicki,
Katarzyna Szymczyk, Agnieszka Wiecha, Aneta Zając, Karolina Curyło, Magda Stępień-Bojarska
Rytmika: Jolanta Bańbura, Anna Grochulska,, Agata Jagielska, Anna Korycińska, Aleksandra Lipińska