Kielecczyzna- stroje i tradycje ludowe, czyli pasy, paski i paseczki- wystawa i spotkanie z panią Kamą Kępczyńską

Od 5 października 2020 r. trwa wystawa „Kielecczyzna- stroje i tradycje ludowe”.
Na wystawie można podziwiać stroje ludowe, bieżniki z Kielecczyzny. A jakie były nasze stroje ludowe? Pełne barw, a dominowały w nich pasy, paski i paseczki (stój opoczyński, kielecki, świętokrzyski). W związku z tematyką wystawy do naszej szkoły  została zaproszona pani Kama Kępczyńska z zespołuBielinianki”.  Celem wystawy jak i spotkania było kształtowanie tożsamości regionalnej u uczniów i młodzieży i rozwijanie wiedzy o kulturze regionu.  Spotkanie z panią Kama Kępczyńską  w dniach 05- 06. 10. 2020 r. było okazją dla naszych uczniów klas I-III i IV-VI OSM I st. do poznania nie tylko stroju świętokrzyskiego, ale również gwary świętokrzyskiej i białego śpiewu (techniki wokalnej typowej dla muzyki ludowej). Pod czujnym okiem naszego wspaniałego gościa uczniowie czytali opowiadania w gwarze świętokrzyskiej i uczyli się tradycyjnych piosenek ludowych.
Wystawa  i spotkanie  odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób. Składam serdeczne podziękowania dla Dyrekcji  , Rady Rodziców przy ZPSM, pracownikom administracji szkoły oraz p. Mirosławowi Jaroś za pomoc i udostępnienie swojej prywatnej kolekcji strojów ludowych , bieżników, skrzyni, p. Marcie Złotnickiej- Godereckiej, p. Agnieszce Bernackiej i  Magdalenie Wodeckiej za pomoc przy wystawie, p. Emilii Ogonowskiej- Jaroń za wymalowanie Baba Jagi , a p. Stanisławowi Głuszek za wykonanie modelu Baba Jagi świętokrzyskiej, p. Iwonie Furmańczyk i p. Uli Szuby za udostępnienie elementów dekoracyjnych do wystawy (zapaska świętokrzyska i żelazko na węgiel).