Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z niżej wymienionymi nauczycielami:


Banasińska-Barszcz Małgorzata 13-15.12.2022.
Olczyk Bogusław 12-16.12.2022.
Konicka Lidia 12-16.12.2022 zajęcia w PSM - ODWOŁANE.
Curyło Karolina 12-13.12.2022 zajęcia w PSM - ODWOŁANE.
Kociuba Alicja 12-17.12.2022.
Florek Maurycy 12-15.12.2022.
Hortyńska Barbara 12-13.12.2022.

W dniu 14.12.2022. Orkiestra Smyczkowa I stopnia z P.Agnieszką Środowską odwołana.

Uczniowie P. A. Wolskiej- Ścipniak nadal mają zastępstwo.


Chór OSM i PSM I i II stopnia w dniach 13-15.12.2022
z Panią Małgorzatą Banasińską-Barszcz - ODWOŁANY

We wtorek 20.12.2022. zajęcia zawieszone od godz.15:30 do godz.17:30 z powodu Zebrania Rady Pedagogicznej.