Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z niżej wymienionymi nauczycielami:


Grzybowski Tomasz 26-30.09.2022.
Piwowarczyk Edyta 27-30.09.2022.
Barszcz Mariusz 27.09.2022.