Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY PRZESŁUCHAŃ

UWAGA!


WSZYSCY NAUCZYCIELE INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH, KTÓRYCH UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W PRZESŁUCHANIACH BĘDĄ CZŁONKAMI KOMISJI OCENIAJĄCEJ TĘ GRUPĘ INSTRUMENTÓW.

Zebranie organizacyjne komisji dla instrumentów dętych drewnianych - godz. 8:30, sala koncertowa
Zebranie organizacyjne komisji dla instrumentów dętych blaszanych - godz. 10:30, sala kameralnaSerdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkich Przesłuchań Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Muzyczny CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - Kameralne Zespoły Dęte

Uprzejmie informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnych Zespołów Dętych dla Uczniów szkół muzycznych II stopnia, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej. 

Konkurs odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.  HARMONOGRAM PRÓB i PRZESŁUCHAŃ

Oceny Uczestników Konkursu dokona Jury, powołane przez Dyrektora CEA, w następującym składzie:

1) dr hab. Paweł Gusnar - saksofon - UMFC Warszawa - przewodniczący

2) dr hab. Roman Widaszek - klarnet - AM Katowice, Krakowskie Trio, Kwintet Dęty

3) dr Jan Krzeszowiec - flet - AM Wrocław, NFM Wrocław, LutosAir Quintet

4) prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk - puzon - AM Kraków, NOSPR

5) dr Tomasz Bińkowski - waltornia - UMFC Warszawa, TWON Warszawa, Gruppo di Tempera


ZGŁOSZENIA, wypełnione CZYTELNIE, najlepiej komputerowo, wraz ze ZGODĄ na przetwarzanie

danych osobowych należy przesyłać do dnia 10 marca 2019 r.:

 
- pocztą na adres ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce   

   
lub

- e-mailem (skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego zgłoszenia) na

adres: anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl, wpisując w tytule wiadomości:

KONKURS CEA 2019 - IMIĘ NAZWISKO uczestnika - ZGŁOSZENIE+ZGODA


U W A G A !
Uczestnicy zobowiązani są przesłać pocztą (na adres ZPSM w Kielcach) kopie materiału nutowego prezentowanego programu.
Na kopercie zawierającej nuty należy dopisać nazwę zespołu i szkoły, którą zespół reprezentuje.
Nuty można przesłać w jednej kopercie, łącznie ze zgłoszeniem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 


REGULAMIN KONKURSU


VIII edycja Konkursu i Festiwalu Gitara Viva!


LAUREACI gr. 3 solistów i gr. 2 zespołów
LAUREACI gr. 2 solistów i gr. 1 zespołów 
LAUREACI gr. 1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Pragniemy zaprosić Państwa na VIII edycję Konkursu i Festiwalu Gitara Viva!, która odbędzie się w dniach 24 - 27 marca 2019 roku, w Kielcach w siedzibie ZPSM im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12.


Czytaj więcej...

II Konkurs Etiud Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia

II Konkurs Etiud  Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia
w Kielcach

 

REGULAMIN

Czytaj więcej...

IV woj. konkurs solfeżowy dla klas III OSM i PSM I st. (cykl 6-letni)

Konkurs rozpocznie się o godz. 9,00 ! - przepraszamy za zmianę godziny.


REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.


2. Konkurs odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz.9,00 w s. A I 38 ZPSM.
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. III OSM i PSM I st. ( max 3 uczniów z każdej szkoły).
4. Każdy uczestnik wpłaca wpisowe w wysokości 30 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A. nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001 w tytule „ Konkurs solfeżowy dla kl. III OSM i PSM I st.”
5. Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
6. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
7. Koszty pobytu i dojazdu pokrywają uczestnicy Konkursu.
8. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 28 lutego 2019 r. drogą elektroniczną lub listownie na adres:
ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach ul. Wojewódzka 12, 25- 536 Kielce, fax: 41-368-26-25 e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl

Bliższych informacji udziela : Jolanta Bańbura tel. 784 634 183, e-mail jbanbura@vp.pl

ZADANIA KONKURSOWE:
1. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo): - jednej, wylosowanej z 3 przygotowanych melodii z taktowaniem ( w tonacjach: G- dur, F- dur, D- dur) - odpowiedniej gamy( do wylosowanej melodii) z taktowaniem na 4 oraz triady harmonicznej z taktowaniem na 3.
2. Wykonanie z pamięci głosem (solmizacją lub literowo) przygotowanej melodii w tonacji a- moll w metrum 6/8 z taktowaniem ( z towarzyszeniem fortepianu).
3. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo) melodii w tonacji C-dur z taktowaniem lub stukaniem pulsu ćwierćnutowego.
4. Wykonanie głosem ( na sylabie „la”) dwóch następników w tonacjach: C- dur i a- moll do poprzedników zaśpiewanych przez nauczyciela.
5. Wykonanie ćwiczenia rytmicznego z zastosowaniem tataizacji oraz taktowania.

Kolejność wejścia na przesłuchanie konkursowe poprzedzona będzie losowaniem numerów. Dla uczniów przygotowujących się będzie do dyspozycji sala z dostępem do instrumentu (wybrane dzwonki tubowe). Zadania konkursowe do przygotowania przez uczestników (nr 1 i nr 2) będą przesłane do szkół muzycznych 2 tygodnie przed terminem konkursu. Zadania nr 3 i nr 5 uczestnicy konkursu wykonają po krótkim zapoznaniu się z nimi (max 7 minut dla każdego ucznia). Zadanie nr 4 uczestnicy wykonają a' vista.

zadania do samodzielnego przygotowania przez uczniów - do pobrania

Karta zgłoszenia - do pobrania