Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. prof. M. Niziurskiego

I Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. prof. Mirosława Niziurskiego Szkół Muzycznych I i II stopnia
Kielce, 27-28.01.2017

 
WYNIKI PRZESŁUCHAŃ

I Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. prof. Mirosława Niziurskiego dobiegł już końca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom oraz pedagogom za udział w Festiwalu i stworzenie niesamowitej atmosfery. Dziękujemy wszystkim sponsorom, wystawcom, rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Zapraszamy ponownie do Kielc!


SKŁAD JURY
Komisja I:
prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
prof. oś. Andrzej Smolik
mgr Łukasz Woś

Komisja II:
prof. Joachim Pichura
prof. Bogdan Dowlasz
dr hab. Zbigniew Łuc


REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

CELE KONKURSU:
- promocja sztuki wykonawczej,
- promowanie i wspieranie młodych talentów muzycznych,
- upowszechnianie muzyki akordeonowej w regionie,
- kształtowanie postaw estetycznych,
- wymiana doświadczeń pedagogicznych,
- popularyzacja współczesnej literatury akordeonowej i kameralnej,
- przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki wykonawczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
Szkoły Muzyczne I stopnia:
1)    Kategoria I – soliści w wieku 7 - 9 lat – urodzeni w 2008, 2009 i 2010 r.; czas trwania programu do 5 minut,
2)    Kategoria II – soliści w wieku 10 - 11 lat – urodzeni w 2006 i 2007 r.; czas trwania programu do 10 minut,
3)    Kategoria III – soliści w wieku 12 - 13 lat – urodzeni w 2004 i 2005r.; czas trwania programu do 12 minut,
4)    Kategoria IV – soliści w wieku 14 - 15 lat – urodzeni w 2002 i 2003 r.; czas trwania programu do 12 minut,
5)    Kategoria V – soliści w wieku 16 i więcej – urodzeni w 2001 r. i wcześniej; czas trwania programu do 12 minut,
6)    Kategoria VI – zespoły kameralne (jednorodne); czas trwania programu do 12 minut,
7)    Kategoria VII – zespoły kameralne (mieszane); czas trwania programu do 12 minut.

Szkoły Muzyczne II stopnia:
8)    Kategoria VIII – soliści w wieku 13 - 14 lat – urodzeni w 2003 i 2004 r.; czas trwania programu do 15 minut,
9)    Kategoria IX – soliści w wieku 15 - 16 lat – urodzeni w 2002 i 2001r.; czas trwania programu do 15 minut,
10)    Kategoria X – soliści w wieku 17 lat i więcej – urodzeni w 2000 r. i wcześniej; czas trwania programu do 20 minut,
11)    Kategoria XI – zespoły kameralne (jednorodne); czas trwania programu do 15 minut,
12)    Kategoria XII – zespoły kameralne (mieszane); czas trwania programu do 15 minut.

Jeżeli przynajmniej jeden członek zespołu jest uczniem SM II st. to zespól zostanie zakwalifikowany do kategorii dla SM II st

I. We wszystkich kategoriach obowiązywać będzie prezentacja programu dowolnego, zróżnicowanego pod względem formy, stylu i charakteru. Nieobligatoryjnie organizatorzy Festiwalu zalecają zamieszczenie w programie przesłuchań utworu akordeonowego prof. Mirosława Niziurskiego – patrona Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej. Oprócz nagród i wyróżnień przewidywane jest przyznanie Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie utworu prof. Mirosława Niziurskiego.

II. Przesłuchania odbywać się będą przy udziale publiczności w dniach 27-28 stycznia 2017 roku w Salach Koncertowej i Kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.
 
III. Prezentacje uczestników oceniać będzie (w skali od 1 do 25 punktów) Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Decyzje Jury są ostateczne.

IV. Kolejność występów w poszczególnych kategoriach wylosują organizatorzy po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa. Szczegółowy harmonogram dotyczący kolejności występów w poszczególnych kategoriach opublikowany zostanie na stronie internetowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

V. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego, który dostępny będzie na stronie www.muzyczna.kielce.pl w zakładce konkursy.
Dodatkowo należy przesłać organizatorom potwierdzenie wpłaty za wpisowe oraz wypełniony zał. 1 pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzyczna.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2017 roku.

VI. Wpisowe w wysokości 100 zł (od każdego solisty) oraz 150 zł (od zespołu) należy uiścić na konto bankowe:
Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
Bank Ochrony Środowiska
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001  (Uwaga! Został zmieniony numer konta)
do dnia 5 stycznia 2017 roku, z dopiskiem I Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy + nazwisko uczestnika.
W przypadku rezygnacji uczestnika (ów)  festiwalu nie podlega ono zwrotowi.

VII. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody. O podziale nagród decyduje Jury. Udział w koncercie laureatów jest obowiązkowy.
Nieobecność laureata na finałowym koncercie oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród rzeczowych. Nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych można odebrać tylko podczas finałowego koncertu.

VIII. Uczestnicy przesłuchań dokonują rezerwacji noclegów oraz wyżywienia we własnym zakresie. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konkursu. Organizatorzy informują o możliwości korzystania (w pełnym zakresie) ze stołówki szkolnej.

IX. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów, prawami do wizerunku własnego utrwalonego podczas przesłuchań oraz na koncercie (radio, TV, Internet). Eksploatacja powyższych praw będzie dokonywana za zgodą organizatorów konkursu.

X. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych wyrażają rodzice lub opiekunowie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).


REGULAMIN + zał. 1 - pdf


Zachęcamy do polubienia strony naszego konkursu na fb.