V Konkurs Etiud Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach

V Konkurs Etiud  Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach


WYNIKI

lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa A NAGRODY
1a Zuzanna Rowińska Grupa I - uczeń klasy III I miejsce
1 Wojciech Oleksy Grupa I - uczeń klasy III II miejsce
2 Aleksandra Maj Grupa I - uczeń klasy III III miejsce

3 Franciszek Idzik Grupa II - uczeń klasy IV I miejsce
4 Michalina Cedro Grupa II - uczeń klasy IV II miejsce
5 Alicja Gwizd Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
6 Laura Mazur Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
7 Izabela Mróz Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
8 Alicja Szmidt Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
9 Emilia Dulęba Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
10 Kornelia Podgórska Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
11 Michalina Wojciechowska Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa B NAGRODY
12 Oliver Kingdom Grupa III - uczeń klasy V I miejsce
13 Nadia  Michta Grupa III - uczeń klasy V II miejsce ex aequo
14 Zofia Rębosz Grupa III - uczeń klasy V II miejsce ex aequo
15 Aleksandra Matuszewska Grupa III - uczeń klasy V III miejsce
16 Kornelia Komodołowicz Grupa III - uczeń klasy V IV miejsce ex aequo
17 Maciej Szczerek Grupa III - uczeń klasy V IV miejsce ex aequo
18 Paulina Bator Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
19 Zuzanna Cedro Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
20 Lena Falkiewicz Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
21 Aleksandra Mółka Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
22 Maja Tatar Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa C NAGRODY
23 Kamil Mazur Grupa IV - uczeń klasy VI I miejsce ex aequo
24 Monika Szczerek Grupa IV - uczeń klasy VI II miejsce
25 Amelia Ronduda Grupa IV - uczeń klasy VI III miejsce ex aequo
26 Maciej Bałaga Grupa V - uczeń klasy VII I miejsce ex aequo
27 Julia Mońska Grupa VI - uczeń klasy VIII III miejsce ex aequo

 HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


REGULAMIN Konkurs odbędzie się dnia 22.02.2022 r. w ZPSM.

1) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas: III, IV, V, VI, VII i VIII I stopnia ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.

2) Celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad etiudami oraz do prezentacji swoich umiejętności technicznych.

3) Przesłuchania odbędą się w następujących grupach:
  • grupa I - klasa III
  • grupa II - klasa IV
  • grupa III - klasa V
  • grupa IV - klasa VI
  • grupa V - klasa VII
  • grupa VI - klasa VIII
4) Utworem obowiązkowym dla wszystkich uczestników jest etiuda lub kaprys. Utwór należy wykonać z pamięci.Przesłuchania będą otwarte dla publiczności (pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

5) W skład Jury wchodzą pedagodzy, których uczniowie biorą udział w konkursie. Pedagog nie ocenia wykonania swojego ucznia podczas konkursu.

6) Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

7) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

8) Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa i drobny upominek.

9) Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 07.02.2022.

10) Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów Konkursu.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY