V Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Klas Instrumentów Smyczkowych Szkół Muzycznych I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego, Kielce 8 czerwca 2021 r.


  • Konkurs odbędzie się STACJONARNIE 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (ul. Wojewódzka 12).

WYNIKI


HARMONOGRAM KONKURSU

REGULAMIN

  • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia cyklu 6-letniego
    i 4-letniego (z terenu województwa świętokrzyskiego) w specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.

  • Każdą szkołę biorącą udział Konkursie może reprezentować dowolna liczba uczestników.

  • Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie:
  • - skrzypce

    - altówka, wiolonczela i kontrabas.


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie kandydata w terminie do
23 maja 2021 roku poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - przyjmujemy zgłoszenia tylko w tej formie.

Organizator ustala wpisowe w wysokości 60 złotych od uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
z dopiskiem „SMYCZKOWY 2021 + imię i nazwisko uczestnika”

 

Jednocześnie osoby zgłaszające udział dziecka /podopiecznego zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem na adres: smyczki@muzyczna.kielce.pl.

Uczeń zostanie wpisany na listę tylko po otrzymaniu przez organizatora w/w OŚWIADCZENIA.