IV Konkurs Etiud Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach


WYNIKI


Konkurs odbędzie się dnia 25.02.2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, klas: III, IV, V, VI i VII szkół muzycznych I stopnia.

Ze względu na mniejszą niż w poprzednich edycjach liczbę Uczestników, nastąpiła zmiana w strukturze grup - wymienione w Regulaminie grupy II i III oraz IV i V zostają połączone.
W Konkursie Uczestnicy będą przesłuchiwani w trzech grupach:
grupa I - klasy III
grupa II - klasy IV i V
grupa III - klasy VI i VIIHARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINem i uczestnictwa w Konkursie.

Zgłoszenia wraz z OŚWIADCZENIEM rodzica/opiekuna prawnego i dowodem wpłaty "wpisowego" (40 zł) należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 12.02.2021


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY