I Konkurs Etiud Klas Skrzypiec SM I st. w Kielcach

REGULAMIN

 1. Konkurs odbędzie się dnia 12.05.2018 r. w ZPSM.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas skrzypiec IV, V i VI I stopnia
  ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.
 3. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad etiudami oraz do prezentacji swoich umiejętności technicznych.
 4. Przesłuchania odbędą się w następujących grupach:
  • Klasa IV i V
  • Klasa VI
 5. Utworem obowiązkowym dla wszystkich uczestników jest etiuda lub kaprys. Utwór należy wykonać z pamięci.
 6. Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.
 7. W skład Jury wchodzą pedagodzy, których uczniowie biorą udział w konkursie. Pedagog nie ocenia wykonania swojego ucznia podczas konkursu.
 8. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa i drobny upominek.
 11. Wpisowe w wysokości 30 zł PLN proszę wpłacić do dnia 27.04.2018r. na konto Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach:
  Bank Ochrony Środowiska S.A.
  46 1540 1014 2058 7321 4148 0001 z dopiskiem:
  I
  Konkurs Etiud Klas Skrzypiec + imię i nazwisko
 12. W razie rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie będzie zwracane.
 13. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty do dnia 27.04.2018r.
 14. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów Konkursu.
Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA

Opracowanie regulaminu:
Agnieszka Mróz, Karolina Gajda.