III wojewódzki konkurs solfeżowy

Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Solfeżowego dla klas III I st.

Grand Prix

Witkowicz Zuzanna             PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Bałaga Maciej                      OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

I miejsce

Stachera Maria                    OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Quayson Sebastian              PSM  I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej

 

II miejsce

Gałęzowska Patrycja           OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Lisowska Weronika             PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

III miejsce

Zapała Magdalena               PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Miszczyk Martyna               OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Wicherski Paweł                 PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

 

IV miejsce

Stachera Grzegorz               OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Kossakowski Tomasz         PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

wyróżnienie za wykonanie ćwiczenia a’vista

Nowak Gabriela                  PSM  I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej

Lipiński Franciszek             OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Michalska Patrycja              PSM  I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej

 

wyróżnienie za kreatywne konstruowanie następników

Chwastek Maria                  OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Ślewa Adam                       OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Szostak Aleksandra             PSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

wyróżnienie za najlepsze wykonanie rytmu

Krycha Marta                      SM  I st. w Pińczowie

 

wyróżnienie za bardzo dobrą emisję głosu

Chajduk Aleksandra           PSM  I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej

 

wyróżnienie za najlepsze wykonanie ćwiczenia w tonacji a-moll

Bakalarczyk Dominik           SM  I st. im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju

 

wyróżnienie za najlepsze wykonanie ćwiczeń przygotowanych samodzielnie

Sojka Milena                       OSM I st. w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 
Rozdanie nagród laureatom

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SOLFEŻOWEGO DLA KLAS III OSM i PSM I st. cyklu sześcioletniego

30.04.2018r. poniedziałek

godz. 15:00

sala A I 39

ZAPRASZAMY

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.
 2. Konkurs odbędzie się 24  kwietnia 2018 r. o godz.12.00 w s. A I 38 ZPSM.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. III OSM i PSM I st. ( max 3 uczniów z każdej szkoły).
 4. Każdy uczestnik wpłaca wpisowe w wysokości 30 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A.
  nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
  w tytule „ Konkurs solfeżowy dla kl. III OSM i PSM I st.”
 5. Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 6. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 7. Koszty pobytu i dojazdu pokrywają uczestnicy Konkursu.
 8. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 25 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl lub listownie na adres:
  ZPSM im. L. Różyckiego
  ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce,
  fax: 41-368-26-25
  DO POBRANIA - karta zgłoszenia

Bliższych informacji udziela : Jolanta Bańbura tel. 784-634-183, e-mail: jbanbura@vp.pl

ZADANIA KONKURSOWE:

 1. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo): - jednej, wylosowanej z 3 przygotowanych melodii z taktowaniem ( w tonacjach: G-dur, F-dur, D-dur) - odpowiedniej gamy( do wylosowanej melodii) z taktowaniem na 4 oraz triady harmonicznej z taktowaniem na 3.
 2. Wykonanie głosem (solmizacją lub literowo) przygotowanej melodii w tonacji a- moll w metrum 6/8 z taktowaniem ( z towarzyszeniem fortepianu).
 3. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo) melodii w tonacji C-dur z taktowaniem lub stukaniem pulsu ćwierćnutowego.
 4. Wykonanie głosem ( na sylabie „la”) dwóch następników w tonacjach: C-dur i a- moll do poprzedników zaśpiewanych przez nauczyciela.
 5. Wykonanie ćwiczenia rytmicznego z zastosowaniem tataizacji oraz taktowania.
Załącznik z zadaniami - plik do pobrania.

Kolejność wejścia na przesłuchanie konkursowe poprzedzona będzie losowaniem numerów.
Dla uczniów przygotowujących się będzie do dyspozycji sala z dostępem do instrumentu (wybrane dzwonki tubowe).
Zadania konkursowe do przygotowania przez uczestników (nr 1 i nr 2) będą przesłane do szkół muzycznych 2 tygodnie przed terminem konkursu.
Zadania nr 3 i nr 5 uczestnicy konkursu wykonają po krótkim zapoznaniu się z nimi (max 7 minut dla każdego ucznia).
Zadanie nr 4 uczestnicy wykonają a' vista.
Przykładowe zadania konkursowe wkrótce do pobrania ze strony internetowej ZPSM w Kielcach www.muzyczna.kielce.pl