II Mały Festiwal Formy Sonatowej

II Mały Festiwal Formy Sonatowej
Szkolny Konkurs dla uczniów klas fortepianu ZPSM im. Różyckiego I stopnia w Kielcach
Kielce, 11.05.2017 r.

 

PROGRAM - pdf

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:

11.05.2017 r. - sala kameralna ZPSM

godz. 845 SPOTKANIE NAUCZYCIELI PRZED KONKURSEM

godz. 900 ROZPOCZĘCIE KONKURSU

godz. 900-1000  PRZESŁUCHANIA GR I 

godz. 1030-1145 PRZESŁUCHANIA GR II 

godz. 1200-1300 PRZESŁUCHANIA GR III 

 

1330 – występ duetu:

JACEK CIOŁCZYK – fortepian, JAROSŁAW WANECKI – flet

oraz OGŁOSZENIE WYNIKÓWRegulamin

 

 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 1. Odbędzie się w dniu 11 V 2017 r. w sali kameralnej ZPSM w Kielcach
 1. Cele Festiwalu:
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych dotyczących problemów pojawiających się w formach sonatowych.
 • popularyzacja muzyki klasycznej
 • zdobywanie estradowego doświadczenia uczniów
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów
 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas fortepianu I stopnia ZPSM im. Różyckiego w Kielcach.  
 1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących grupach:
Grupa A –klasy I-II /6
Grupa B –klasy III- IV /6
Grupa C –klasy V- VI /6

 1. Uczestnicy wszystkich grup wiekowych muszą wykonać formę klasyczną do wyboru: I, II lub III część sonatiny lub sonaty (w przypadku drobnych sonatin możliwe jest wykonanie całej sonatiny, bądź jej dwóch części), rondo lub wariacje.
  Program należy wykonać z pamięci i powinien odpowiadać wymagania programowi danej klasy uczestnika
 1. Kolejność występów podczas Konkursu będzie ustalona drogą losowania.
 1. Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.
 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku dla celów konkursu.
 1. Wykonania konkursowe będą oceniać pedagodzy uczniów biorących udział w przesłuchaniach konkursowych.
 1. Pedagog nie ocenia własnego ucznia podczas Konkursu.
 1. Podczas Konkursu zostaną przyznane wyróżnienia: I, II lub III stopnia, w zależności od uzyskanej punktacji przez ucznia.

 2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 1. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz drobny upominek. Jury Konkursu wyznaczy laureatów konkursu, którzy wystąpią ponownie podczas Koncertu Laureatów.
 1. W trakcie przesłuchań konkursowych publiczność ma możliwość wyłonienia swojego laureata poprzez głosowanie.
 1. Głosować będzie można wrzucając kartkę z numerem uczestnika przez cały okres trwania festiwalu do urny znajdującej się w sali przesłuchań.
 1. Zwycięzca głosowania publiczności otrzyma dyplom laureata publiczności oraz możliwość ponownego występu podczas ogłoszenia wyników.
 1. Zgłoszenia proszę kierować do Magdaleny Trzebińskiej, Aliny Pełki lub Jacka Ciołczyka do dnia 28 IV 2017 r.
 1. Wpisowe w wysokości 30 zł PLN proszę wpłacić na
  konto Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach
  Bank Ochrony Środowiska S.A.
  46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
  z dopiskiem Mały Festiwal Formy Sonatowej + nazwisko uczestnika, do dnia 28 IV 2017r.
 1. W razie rezygnacji z udziału w Festiwalu – opłata nie będzie zwracana.
 1. Przystąpienie do udziału w przesłuchaniach konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Opracowanie regulaminu: Magdalena Trzebińska i Jacek Ciołczyk