Wojewódzkie przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych

Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia
Kielce, 9.05.2017 r.


WYNIKI - pdfRAMOWY PLAN PRZESŁUCHAŃ

PLAN PRZESŁUCHAŃ INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH
Sala kameralna ZPSM

1245 – spotkanie organizacyjne nauczycieli uczestników wszystkich grup instrumentów dętych blaszanych

1300-1430 – przesłuchania uczestników z grupy I (do lat 10)

1430- 1500 – przerwa

1500-1600 – przesłuchania uczestników grupy II (do lat 13)

1645 – ogłoszenie wyników przesłuchań dla grupy I

1700-1830 – przesłuchania uczestników grupy III (powyżej 13 lat)

1930 – ogłoszenie wyników przesłuchań dla grup II i III

 

PLAN PRZESŁUCHAŃ INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH
Sala koncertowa ZPSM

1000 – spotkanie organizacyjne nauczycieli uczestników wszystkich grup instrumentów dętych drewnianych

1030-1215 – przesłuchania uczestników grupy I (do lat 10)

1215-1300 – przerwa

1300-1530 – przesłuchania uczestników grupy II (do lat 13)

1615 – ogłoszenie wyników przesłuchań dla grupy I

1630-1900 – przesłuchania grupy III (powyżej 13 lat)

2000 – ogłoszenie wyników przesłuchań grup II i III

 


Organizator:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

 

 1. Cel przesłuchań:
 • Popularyzacja instrumentów dętych wśród młodzieży;
 • Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do dalszego kształcenia muzycznego;
 • Zaprezentowanie utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i wykonawczym.
 1. Przesłuchania odbędą się 9 maja 2017 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.
 1. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów.

 2. Przesłuchania zostaną przeprowadzone i ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa – do 10 lat (urodzeni w 2007 r. i młodsi)
II grupa – 11-13 lat (urodzeni w latach 2004-2006)
III grupa – powyżej 13 lat (urodzeni w 2003 r. i starsi)

 1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch dowolnych utworów, których łączny czas trwania nie powinien przekroczyć:
- dla grupy I – 8 minut
- dla grupy II – 10 minut
- dla grupy III – 12 minut

(Przynajmniej jeden utwór należy wykonać z pamięci).

 1. Zdobywcy miejsc od I do III – w punktacji indywidualnej otrzymają nagrody i dyplomy (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród).
 1. Zdobywcy I miejsca w poprzednich przesłuchaniach nie mogą uczestniczyć w następnych, o ile nie przejdą do wyższej grupy wiekowej.
 1. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem.
 1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 23 kwietnia 2017 roku, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie znajdował się na stronie internetowej muzyczna.kielce.pl w zakładce Konkursy. Należy wypełnić wszystkie rubryki. Dodatkowo należy przesłać mailowo potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl
 1. Regulamin dopuszcza udział uczniów spoza województwa świętokrzyskiego.
 1. Komisja Przesłuchań powoływana jest każdorazowo przez Dyrektora ZPSM w Kielcach.
 1. Decyzje Komisji są ostateczne.
 1. Wpisowe w kwocie 50 zł należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „LA MUSICA”
25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 12

Konto bankowe:
51 1240 1372 1111 0010 3025 0236
z dopiskiem "dęte  2017"