X Wojewódzki Konkurs z Kształcenia Słuchu

Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia cyklu sześcio- i czteroletniego
Zmiana terminu na 02.03.2017

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
 2. Program Konkursu przygotowany jest przez nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych uczących w szkole I stopnia.
 3. Celem Konkursu jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów, zainteresowanie przedmiotem a także zmotywowanie ich do wzmożonej pracy.
 4. Konkurs odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Szkoły w Kielcach, ul.Wojewódzka 12
  Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 lutego 2017 r.
 5. Ilość uczestników jest nieograniczona.
 6. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
 7. Zadania konkursowe opracowane są na podstawie programu nauczania przedmiotu „Kształcenie słuchu” obowiązującego w SM I st. w Kielcach.
 8. Zadania konkursowe dotyczą części słuchowej obowiązującego programu nauczania: rozpoznawanie interwałów /pojedynczych – melodycznych i harmonicznych i podwójnych - melodycznych/, rozpoznawanie akordów /trójdźwięki i dominanty septymowe we wszystkich postaciach/, określanie składników akordów w sopranie i basie, zapis „ciągów” interwałowych /na pięciolinii i symbolami/, 2-głosowe dyktando melodyczno-rytmiczne, dyktando pamięciowe, jedno- lub dwugłosowe dyktando rytmiczne lub połączenie zapisu rytmu z rozpoznaniem interwałów, korekta błędów.
 9. Zadania odtwarzane są z płyty na różnych instrumentach oraz wykonywane na fortepianie.
 10. Konkurs jest jednoetapowy.
 11. Prace zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrekcję ZPSM w Kielcach.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu Konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 14. W trakcie trwania Konkursu nauczyciele uczący uczestników są obserwatorami.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - pdf
KARTA ZGŁOSZENIOWA - doc

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIE RYTMICZNE - pdf