IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 21-28 maja 2021 r.

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego „Per aspera ad astra” dobiegła końca.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety - Państwa pomoc pomoże nam usprawnić organizację przyszłych działań.
http://ankieta.muzyczna.kielce.pl/index.php/279827?newtest=Y&lang=pl

We kindly ask you to fill in a short, anonymous questionnaire - your help will help us to organize future activities.

http://ankieta.muzyczna.kielce.pl/index.php/279827?newtest=Y&lang=en

 

Przesłuchania Konkursowe miały miejsce w dniach 21-24 maja 2021 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

W konkursie jury przesłuchiwało uczestników w czterech kategoriach wiekowych: grupa A – do lat 12, grupa B – do lat 14, grupa C – do lat 17, grupa D – do lat 20. Dla grup C i D konkurs przebiegał dwuetapowo, dla młodszych grup przesłuchania były jednoetapowe. Do konkursu zgłosiło się 53 uczestników, ostatecznie udział wzięło 41 osób.

Wykonania uczestników w podziale na grupy i etapy.

Jury obradowało w następującym składzie:

 • zw. dr hab. WALDEMAR WOJTAL- przewodniczący
 • dr hab. WOJCIECH ŚWITAŁA
 • dr hab. CEZARY SANECKI
 • dr hab. JANUSZ SKOWRON
 • AIDAS PUODZIUKAS (Litwa)
 • MICHEL BOURDONCLE (Francja)

Ogłoszenie wyników:

Po wysłuchaniu nagrań wszystkich uczestników Jury zdecydowało o zdyskwalifikowaniu nagrań trojga uczestników ze względu na niespełnienie wymogów regulaminowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

LISTA Laureatów i Wyróżnionych z grup C i D


→ LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH z grupy A


→ LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH z grupy B


Laureaci starszych grup (C i D) wystąpią na Koncercie Laureatów w piątek, 28 maja 2021 r. o godz. 19:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej, z towarzyszeniem Orkiestry FŚ, pod dyrekcją Agnieszki Środowskiej - ZAPRASZAMY

NAGRANIA Laureatów grupa A:

Myron Maletskyi - I miejsce
Aurelija Vanagaitė - II miejsce
Filip Kauch - III miejsce
Mikołaj Michniewicz - wyróżnienie I stopnia
Adam Woźniak - wyróżnienie II stopnia
Zuzanna Wojdak - wyróżnienie III stopnia

NAGRANIA Laureatów grupa B:

Franciszek Szymula - I miejsce, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu M. Moszkowskiego
Jakub Staniszewski - II miejsce
Maja Walusińska - III miejsce
Gabriela Lityńska - wyróżnienie
Seweryn Julian Szarpak - wyróżnienie
Dymitr Szostak - wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie za 2 lata.

W dniach 21-28 maja 2021 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach będzie miała miejsce
IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA”.

KONKURS W KATALOGU FUNDACJI ALINK ARGERICH


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem, zawierającym wymagany PROGRAM
i uczestnictwa w Konkursie.smile


RULEBOOK


Organizatorami Konkursu są:

 • Centrum Edukacji Artystycznej

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

   Grupa A – do lat 12 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

   Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)

   Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2004 i młodsi)

   Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach.

W pierwszej kolejności przesłuchiwane będą nagrania grup C i D.

The recordings of groups C and D will be auditioned first.Konkurs będzie przeprowadzony w formie hybrydowej.

Jury będzie pracować stacjonarnie, a Uczestnicy dokonają rejestracji audio-video wykonania programu, które będą dostępne w formie filmów zamieszczonych w serwisie YOUTUBE, udostępnionych dla Organizatora, Jury i wszystkich Uczestników.


Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 21-24 maja 2021 r. w Sali Koncertowej ZPSM, ul. Wojewódzka 12.

Koncert laureatów grup A i B - nagrania Uczestników, którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie będą udostępnione, jako „Koncert Laureatów” na stronie muzyczna.kielce.pl w zakładce dedykowanej Konkursowi.

Koncert laureatów grup C i D – laureaci zostaną zaproszeni do przyjazdu na próby i wykonanie swojego programu w dniu 28.05.2021 podczas koncertu finałowego z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, gdzie nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów

 1. ZGŁOSZENIA można dokonać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu i wcisnąć/kliknąć WYŚLIJ, wtedy zgłoszenie zostanie przesłane do Organizatorów. PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA TYLKO W TEJ FORMIE.

 2. Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: moszkowski@muzyczna.kielce.pl.

  Dodatkowo do dnia 30.04.2021 r. należy przesłać organizatorom drogą mailową:
  na adres moszkowski@muzyczna.kielce.pl:

 3. FOTOGRAFIĘ uczestnika (wyłącznie w pliku elektronicznym jpg nazwanym imieniem i nazwiskiem uczestnika). Minimalny rozmiar krótszego boku – 800 pixeli. Fotografia nie musi mieć charakteru legitymacyjnego, powinna jednak uwzględniać charakter wydawnictwa – folderu.

 4. Do dnia 7 maja 2021 r. na adres e-mail: moszkowski@muzyczna.kielce.pl należy przesłać link do nagrań zawierających wykonanie programu przez uczestnika.

 • program każdego etapu należy wykonać i nagrać w całości (kolejność wykonywanych utworów jest dowolna, program musi być wykonany z pamięci),
 • program drugiego etapu należy nagrać oddzielnie, możliwe jest jedno cięcie montażowe pomiędzy koncertem i utworem dowolnym,

Udział w Konkursie NIE WYMAGA wniesienia opłaty wpisowej.

Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.