IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva”

Uprzejmie informujemy, że IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach planowany jest w dniach 22-24 kwietnia 2021 r.PROTOKÓŁ KOŃCOWY- lista nagrodzonych i wyróżnionych


PODSUMOWANIE KONKURSU przez Jury :


KONCERT LAUREATÓW :
grupa I - do lat 13

grupa II - do lat 16

grupa III - do lat 22UWAGA!

 • Ze względu na ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji Konkurs przeprowadzony zostanie hybrydowo.

 • Wykonania programu przez Uczestników dostępne będą w postaci nagrań video zamieszczonych w serwisie YOU TUBE, udostępnionych dla Organizatora, Jury
  i wszystkich Uczestników.

 • Jury będzie pracować stacjonarnie w siedzibie ZPSM Kielce - nagrania wykonanych przez Uczestników programów konkursowych zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu, z jednego urządzenia odtwarzającego.

 • Skład Jury:
  dr hab. Marcin Zalewski z UMCF w Warszawie- przewodniczący jury
  prof. oświaty Marek Zieliński z Wrocławia
  dr hab. Maciej Staszewski prof. AM w Łodzi
  dr Tomasz Kandulski z AM w Poznaniu

W OPISIE NAGRANIA NA YOUTUBE MUSZĄ BYĆ ZAMIESZCZONE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • nazwa Konkursu, to jest: IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” Kielce, 22-24 kwietnia 2021 r.
 • imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła
 • dokładne tytuły utworów, imiona i nazwiska kompozytorów

Link do nagrań należy przesłać do dnia 11 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: gitara@muzyczna.kielce.pl

ZGŁOSZENIA należy dokonać w terminie do 22 marca 2021 r. poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Należy wypełnić wszystkie rubryki i zaznaczyć (kliknąć) WYŚLIJ.

Nie przyjmujemy zgłoszeń w innej formie.

Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: gitara@muzyczna.kielce.pl.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ UWZGLĘDNIANE TYLKO PO OTRZYMANIU ZGODY UCZESTNIKA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Ze względu na sytuację epidemiologiczną uwzględniamy opcję hybrydową Konkursu, a w przypadku stacjonarnego przebiegu Konkursu, w tej edycji proponujemy rezygnację z koncertów towarzyszących i udziału zespołów w rywalizacji konkursowej.


Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem. Gorąco zapraszamy do udziału!!!