XII Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu

 

Laureaci XII Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu

 

I miejsce

MARIA STACHERA (nauczyciel - p. Anna Maciejewska)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

 

II miejsce

PATRYCJA GAŁĘZOWSKA (nauczyciel – p. Agnieszka Środowska)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

 

III miejsce

TOMASZ KOSSAKOWSKI (nauczyciel – p. Agnieszka Środowska)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

 

wyróżnienie I stopnia

MACIEJ BAŁAGA (nauczyciel – p. Agnieszka Środowska)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

 

wyróżnienie II stopnia ex aequo

GRZEGORZ STACHERA (nauczyciel – p. Agnieszka Środowska)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

JAKUB STYCZEŃ (nauczyciel – p. Radosław Czajka)

Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Busku-Zdroju

NAGRODY WRAZ Z DYPLOMAMI SĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

 

GODŁO

punktacja

nagrody/wyróżnienia

MANDOLINA

136 pkt

 

I miejsce

TRĄBKA

115 pkt

 

II miejsce

LUTNIA

105 pkt

 

III miejsce

WALTORNIA

92 pkt

 

wyróżnienie I stopnia

ORGANY

80 pkt

 

wyróżnienie II stopnia

ex aequo

FIDEL

78 pkt

 

VIOLA

61 pkt

 

 

FORTEPIAN

52,5 pkt

 

 

SKRZYPCE

51 pkt

 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓWProsimy uczestników, by sprawdzili, czy są na w/w liście.

Jeśli wysłali zgłoszenie a nazwiska nie ma prosimy o kontakt na rytmika.teoria@wp.pl

 

Konkurs rozpocznie się 13.02.2021 o godzinie 10:45 losowaniem godeł.

O godzinie 11:00 zacznie się część pisemna, która będzie trwała około 60 minut.

   Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Organizowanego przez ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

2. Program Konkursu przygotowany jest przez nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych uczących w szkole muzycznej I stopnia.

3. Celem Konkursu jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów, zainteresowanie przedmiotem, a także zmotywowanie ich do wzmożonej pracy.

4. Konkurs odbędzie się 13 lutego (sobota) 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZPSM w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.01.2021

5.Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

6. W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią Covid19 uczestnicy konkursu, nauczyciele i rodzice zobowiązani są przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w szkole (podanych na stronie internetowej szkoły).

7. Zadania konkursowe zawierają zagadnienia zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia.

Zadania konkursowe dotyczą części słuchowej obowiązującego programu nauczania: rozpoznawanie interwałów /pojedynczych – melodycznych i harmonicznych i podwójnych - melodycznych/ , rozpoznawanie akordów /trójdźwięki i dominanty septymowe we wszystkich postaciach/, określanie składników akordów w sopranie i basie (układ rozległy), zapis „ciągów” interwałowych /na pięciolinii i symbolami/lub łatwe melodie atonalne do uzupełnienia, 2 – głosowe dyktando melodyczno – rytmiczne, jednogłosowe dyktando pamięciowe, jedno – lub dwugłosowe dyktando rytmiczne lub połączenie zapisu rytmu z rozpoznaniem interwałów, korekta błędów.

8. Zadania mogą być odtwarzane z nagrania, wykonywane na żywo na fortepianie lub innym instrumencie.

9. Konkurs jest jednoetapowy.

10. Uczestnicy po wejściu na salę losują godło i numer stolika.

11. W trakcie trwania Konkursu nauczyciele uczący uczestników mogą być obserwatorami.

12. Prace zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrekcję ZPSM w Kielcach. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

13. Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody, za kolejne miejsca wyróżnienia a dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

14. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane na stronie internetowej szkoły dnia 17.02. 2021. Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią w tym roku wyjątkowo nie odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników i koncert.

15. Punktacja wszystkich uczestników zostanie podana na stronie z użyciem wylosowanych przez uczniów godeł. Odtajnione zostaną tylko nazwiska laureatów.

16. Laureaci odbiorą nagrody w sekretariacie szkoły.

17. Każdy uczestnik konkursu wpłaca wpisowe w wysokości 20 złotych na konto

Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A.
nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
w tytule: XII Wojewódzki Konkurs z Kształcenia Słuchu.

18. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

19. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 31.01.2021 wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: rytmika.teoria@wp.pl

20. Uczestnicy spoza szkoły kieleckiej muszą wypełnić jeszcze klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych i dołączyć ją do zgłoszenia i dowodu wpłaty wpisowego.

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu jeśli zmieni się sytuacja w kraju związana z pandemią Covid19

Informacji o konkursie udziela: Anna Maciejewska 607-668-871 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych.

Załączniki: