IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz dla UCZNIÓW szkół muzycznych - HYBRYDOWY

W dniach 23-25 listopada 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach miał miejsce IX Konkurs Wokalny im. K. Jamroz dla uczniów szkół muzycznych.

ANKIETA

LISTA UCZESTNIKÓW


W Y N I K I

ZOBACZ wykonania laureatówMISTRZOWSKI RECITAL WOKALNY - Joanna Woś, Artur Jaroń


Serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie, gratulujemy Laureatom i ich pedagogom, wszystkim Uczestnikom życzymy wiele powodów do radości i satysfakcji na drodze dalszego rozwoju artystycznego.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.
smile

UWAGA!

 • Ze względu na ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji Konkurs przeprowadzony zostanie hybrydowo.

 • Konkurs w formie hybrydowej będzie jednoetapowy.

 • Wykonania programu przez Uczestników dostępne będą w postaci nagrań video zamieszczonych w serwisie YOU TUBE, udostępnionych dla Organizatora, Jury i wszystkich Uczestników.

 • Jury będzie pracować stacjonarnie w siedzibie ZPSM Kielce - nagrania wykonanych przez Uczestników programów konkursowych zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu, z jednego urządzenia odtwarzającego.


Serdecznie zachęcamy do udziału

Organizatorem IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamroz jest Centrum Edukacji Artystycznej, a współorganizatorem Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II st., którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli:

- 23 roku życia – uczniowie kl. I i II (grupa I) – w grupie I mogą brać udział

   w konkursie zarówno uczniowie specjalności wokalistyka (klasa śpiewu) jak

   i uczniowie realizujący przedmiot śpiew dodatkowy.

- 25 roku życia – uczniowie kl. III i IV (grupa II)


 1. Dyplomy uczestnictwa (dla wszystkich uczestników) oraz dyplomy laureatów i wyróżnionych zostaną przesłane za pośrednictwem poczty, na wskazane w zgłoszeniach adresy szkół, programy z fotografiamii uczestników (w pliku pdf) będą wysłane e-mailem, a nagrody finansowe będą przekazane na konta bankowe podane przez laureatów.

 2. WYNIKI Konkursu będą opublikowane na stronie www.muzyczna.kielce.pl

 3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne:
  - laureatom (zdobywcy ewentualnego GRAND PRIX i miejsc I-go, II-go,
  III-go) oraz wyróżnionym,
  - nagroda specjalna im. Krystyny Jamroz za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego,
  - dodatkową nagrodą dla laureatów będzie występ na specjalnym koncercie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
  im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju w 2021 roku.

 4. Nagrania Uczestników, którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie (wyznaczonych przez Jury) będą udostępnione do dnia 28 listopada 2020 r., jako „Koncert Laureatów” na stronie www.muzyczna.kielce.pl
  w zakładce dedykowanej Konkursowi.

 5. Koncert towarzyszący Konkursowi - MISTRZOWSKI RECITAL WOKALNY
  w wykonaniu Joanny Woś (sopran) i Artura Jaronia (fortepian), który zabrzmi 24 listopada 2020 (wtorek), o godz. 18.30 w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej będzie transmitowany on-line; w programie:
  G. DONIZETTI, V. BELLINI, G. VERDI, G. PUCCINI, S. RACHMANINOW. Link zostanie podany na stronie www.muzyczna.kielce.pl/konkursy.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.kielce.pl  (przyjmujemy zgłoszenia do 15 listopada 2020 tylko w formie elektronicznej) - formularz wymaga podania linku do nagrania, jeżeli jednak nagranie nie jest gotowe na dzień 11.11.2020 proszę w polu "link do nagrania" wpisać, że zostanie on przesłany mailem najpóźniej do 16.11.2020

 2. przesłanie PRZEZ UCZESTNIKA i AKOMPANIATORA do 15 listopada 2020 zgody na przetwarzanie danych osobowych (na druku pobranym ze strony Konkursu) na adres wokalny@muzyczna.kielce.pl

 3. przesłanie zdjęcia (np. legitymacyjne) w formie elektronicznej (nazwą pliku ze zdjęciem musi być imię i nazwisko uczestnika) na adres mailowy wokalny@muzyczna.kielce.pl w terminie do 15 listopada 2020

 4. zamieszczenie na serwisie YOU TUBE nagrania video wykonania przez Uczestnika programu konkursowego, BEZ EDYCJI i MONTAŻU, które musi być odstępne on-line dla Organizatora od dnia 16 listopada 2020 r.

W OPISIE NAGRANIA MUSZĄ BYĆ ZAMIESZCZONE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
 • nazwa Konkursu, to jest: IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz – Kielce 2020
 • imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko akompaniatora
 • dokładne tytuły utworów, imiona i nazwiska kompozytorów

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ŁĄCZNIE Z OŚWIADCZENAMI dot. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Więcej szczegółowych informacji oraz wymagany program zawarto w Regulaminie.


kliknij
REGULAMIN  

kliknijFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

kliknij ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH-uczestnik

kliknij
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH-akompaniator