Przesłuchania CEA dla uczniów sm II s. (wiolonczela, kontrabas) - MAKROREGION I - Kielce, 27-28.02.2020

Uprzejmie informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach został wyznaczony przez Centrum Edukacji Artystycznej do współorganizowania regionalnych przesłuchań uczniów (solistów) szkół muzycznych II st. klas wiolonczeli oraz kontrabasu.
Przesłuchania te dotyczą szkół z makroregionu I, to jest z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Przesłuchania będą miały miejsce w dniach 27 i 28 lutego 2020 r. w siedzibie ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.

Zgodnie z określonymi przez CEA Zasadami Organizacji Przesłuchań, każda szkoła muzyczna objęta przesłuchaniami ma obowiązek skierować uczniów na przesłuchania. Nauczyciel danej specjalizacji zgłasza na przesłuchania jednego ucznia z każdego typu szkoły.

Przesłuchania solistów SM II st. obejmują uczniów klas:

  • V cyklu 6 letniego PSM II st.,
  • III cyklu 4 letniego PSM II st.,
  • V OSM II st.
Podczas przesłuchań przewidziano obligatoryjne konsultacje pedagogów z jurorami.

HARMONOGRAM przesłuchań został wysłany na adresy e-mail szkół, podane w kartach zgłoszeniowych uczestników.Informujemy, że w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) w godz. 10:00-17:00 na terenie szkoły w sali B I 69 dostępny będzie lutnik Norbert Kijanka z Łodzi.


Regulamin oraz wymagania programowe dostępne są na stronie www.cea-art.pl w zakładce PRZESŁUCHANIA INSTRUMENTALNE, WOKALNE I ZESPOŁOWE.


 

ZGŁOSZENIE

oraz

KARTĘ PUNKTACYJNĄ

wypełnione
komputerowo, należy przesyłać do dnia 2 lutego
2020 r.:

 
- e-mailem (skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego zgłoszenia) na

adres: anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl, wpisując w tytule wiadomości:

CEA 2020 - IMIĘ NAZWISKO uczestnika - ZGŁOSZENIE+ZGODA

 
lub

- pocztą
na adres ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce   


OŚWIADCZENIE dot. danych osobowych