Konkursy organizowane przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych:

noclegi BAZA NOCLEGOWA

VI Mały Festiwal Formy Sonatowej dla uczniów klasy fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia z województwa świętokrzyskiego


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃRegulamin

 1) Organizatorem VI Małego Festiwalu Formy Sonatowej jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

2) Festiwal ma charakter konkursu.

Czytaj więcej...

V Konkurs Etiud Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach

V Konkurs Etiud  Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach


WYNIKI

lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa A NAGRODY
1a Zuzanna Rowińska Grupa I - uczeń klasy III I miejsce
1 Wojciech Oleksy Grupa I - uczeń klasy III II miejsce
2 Aleksandra Maj Grupa I - uczeń klasy III III miejsce

3 Franciszek Idzik Grupa II - uczeń klasy IV I miejsce
4 Michalina Cedro Grupa II - uczeń klasy IV II miejsce
5 Alicja Gwizd Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
6 Laura Mazur Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
7 Izabela Mróz Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
8 Alicja Szmidt Grupa II - uczeń klasy IV III miejsce ex aequo
9 Emilia Dulęba Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
10 Kornelia Podgórska Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
11 Michalina Wojciechowska Grupa II - uczeń klasy IV IV miejsce ex aequo
lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa B NAGRODY
12 Oliver Kingdom Grupa III - uczeń klasy V I miejsce
13 Nadia  Michta Grupa III - uczeń klasy V II miejsce ex aequo
14 Zofia Rębosz Grupa III - uczeń klasy V II miejsce ex aequo
15 Aleksandra Matuszewska Grupa III - uczeń klasy V III miejsce
16 Kornelia Komodołowicz Grupa III - uczeń klasy V IV miejsce ex aequo
17 Maciej Szczerek Grupa III - uczeń klasy V IV miejsce ex aequo
18 Paulina Bator Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
19 Zuzanna Cedro Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
20 Lena Falkiewicz Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
21 Aleksandra Mółka Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
22 Maja Tatar Grupa III - uczeń klasy V wyróżnienie
lp. imię uczestnika nazwisko uczestnika grupa C NAGRODY
23 Kamil Mazur Grupa IV - uczeń klasy VI I miejsce ex aequo
24 Monika Szczerek Grupa IV - uczeń klasy VI II miejsce
25 Amelia Ronduda Grupa IV - uczeń klasy VI III miejsce ex aequo
26 Maciej Bałaga Grupa V - uczeń klasy VII I miejsce ex aequo
27 Julia Mońska Grupa VI - uczeń klasy VIII III miejsce ex aequo

 HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Czytaj więcej...

VI Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy Kielce, 28-30 kwietnia 2022 r.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 28-30 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.WYNIKI:

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

grupa V

grupa VI


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Organizatorami Festiwalu są Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „LA MUSICA” i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.


Festiwal ma charakter konkursowy. Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia posiadających uprawnienia szkół publicznych, dzieci i młodzieży nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (ogniska muzyczne, domy kultury, szkoły prywatne, nauka indywidualna itp.)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINem i do udziału w Konkursie.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 3 kwietnia 2022 r. (PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ)

- wpłata kwoty 150 zł., którą należy przekazać na konto:
nr 89 1010 1238 0815 1713 9800 0000
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

z dopiskiem "skrzypcowy 2022" + nazwisko uczestnika

- przesłanie dowodu wpłaty i ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH na druku pobranym ze strony Konkursu pocztą elektroniczną na adres: skrzypce@muzyczna.kielce.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ŁĄCZNIE:Z DOWODEM WPŁATY oraz
OŚWIADCZENIEM (ZGODĄ) DOTYCZĄCYM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI

KONKURS MUZYCZNY CEA - kameralne zespoły dęte, 1 - 2 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. organizuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach Ogólnopolski Konkurs Muzyczny dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. w kategorii KAMERALNE ZESPOŁY DĘTE.

Czytaj więcej...

III WOJEWÓDZKI KONKURS SOLFEŻOWY "Dzień z solfeżem"

III WOJEWÓDZKI KONKURS SOLFEŻOWY "Dzień z solfeżem" - 25 lutego 2022 25 marca 2022
zmiana terminu
31.05.2022. zgłoszenia do 17 maja 2022.

OSM i PSM I stopnia

Czytaj więcej...

V Woj. Konkurs Solfeżowy dla klas III OSM i PSM I st. cyklu 6-letniego

W związku z pandemią Covid -19  zmieniamy formułę konkursu na

SZKOLNY POPIS SOLFEŻOWY

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS III NASZEJ SZKOŁY

Czytaj więcej...

Wojewódzkie przesłuchania uczniów klas instrumentow dętych szkół muzycznych I stopnia - Nagrania laureatów

 

Czytaj więcej...

V Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Klas Instrumentów Smyczkowych Szkół Muzycznych I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego, Kielce 8 czerwca 2021 r.


  • Konkurs odbędzie się STACJONARNIE 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (ul. Wojewódzka 12).

WYNIKI


HARMONOGRAM KONKURSU

Czytaj więcej...

Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia 29 marca 2021 r.


Przesłuchania konkursowe odbędą się 12 kwietnia 2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy CEA 7-9 kwietnia 2021 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-9 kwietnia 2021 r.
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, Centrum Edukacji Artystycznej organizuje
Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy.


IV Konkurs Etiud Klas Skrzypiec ZPSM im. L. Różyckiego I stopnia w Kielcach


WYNIKI


Konkurs odbędzie się dnia 25.02.2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, klas: III, IV, V, VI i VII szkół muzycznych I stopnia.

Ze względu na mniejszą niż w poprzednich edycjach liczbę Uczestników, nastąpiła zmiana w strukturze grup - wymienione w Regulaminie grupy II i III oraz IV i V zostają połączone.
W Konkursie Uczestnicy będą przesłuchiwani w trzech grupach:
grupa I - klasy III
grupa II - klasy IV i V
grupa III - klasy VI i VIIHARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINem i uczestnictwa w Konkursie.

Zgłoszenia wraz z OŚWIADCZENIEM rodzica/opiekuna prawnego i dowodem wpłaty "wpisowego" (40 zł) należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 12.02.2021


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 21-28 maja 2021 r.

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego „Per aspera ad astra” dobiegła końca.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety - Państwa pomoc pomoże nam usprawnić organizację przyszłych działań.
http://ankieta.muzyczna.kielce.pl/index.php/279827?newtest=Y&lang=pl

We kindly ask you to fill in a short, anonymous questionnaire - your help will help us to organize future activities.

http://ankieta.muzyczna.kielce.pl/index.php/279827?newtest=Y&lang=en

 

Przesłuchania Konkursowe miały miejsce w dniach 21-24 maja 2021 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

W konkursie jury przesłuchiwało uczestników w czterech kategoriach wiekowych: grupa A – do lat 12, grupa B – do lat 14, grupa C – do lat 17, grupa D – do lat 20. Dla grup C i D konkurs przebiegał dwuetapowo, dla młodszych grup przesłuchania były jednoetapowe. Do konkursu zgłosiło się 53 uczestników, ostatecznie udział wzięło 41 osób.

Wykonania uczestników w podziale na grupy i etapy.

Jury obradowało w następującym składzie:

  • zw. dr hab. WALDEMAR WOJTAL- przewodniczący
  • dr hab. WOJCIECH ŚWITAŁA
  • dr hab. CEZARY SANECKI
  • dr hab. JANUSZ SKOWRON
  • AIDAS PUODZIUKAS (Litwa)
  • MICHEL BOURDONCLE (Francja)

Ogłoszenie wyników:

Po wysłuchaniu nagrań wszystkich uczestników Jury zdecydowało o zdyskwalifikowaniu nagrań trojga uczestników ze względu na niespełnienie wymogów regulaminowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

LISTA Laureatów i Wyróżnionych z grup C i D


→ LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH z grupy A


→ LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH z grupy B


Laureaci starszych grup (C i D) wystąpią na Koncercie Laureatów w piątek, 28 maja 2021 r. o godz. 19:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej, z towarzyszeniem Orkiestry FŚ, pod dyrekcją Agnieszki Środowskiej - ZAPRASZAMY

NAGRANIA Laureatów grupa A:

Myron Maletskyi - I miejsce
Aurelija Vanagaitė - II miejsce
Filip Kauch - III miejsce
Mikołaj Michniewicz - wyróżnienie I stopnia
Adam Woźniak - wyróżnienie II stopnia
Zuzanna Wojdak - wyróżnienie III stopnia

NAGRANIA Laureatów grupa B:

Franciszek Szymula - I miejsce, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu M. Moszkowskiego
Jakub Staniszewski - II miejsce
Maja Walusińska - III miejsce
Gabriela Lityńska - wyróżnienie
Seweryn Julian Szarpak - wyróżnienie
Dymitr Szostak - wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie za 2 lata.Czytaj więcej...

IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva”

Uprzejmie informujemy, że IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach planowany jest w dniach 22-24 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...

XII Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu

 

Laureaci XII Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu

 

Czytaj więcej...

IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz dla UCZNIÓW szkół muzycznych - HYBRYDOWY

W dniach 23-25 listopada 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach miał miejsce IX Konkurs Wokalny im. K. Jamroz dla uczniów szkół muzycznych.

ANKIETA

LISTA UCZESTNIKÓW


W Y N I K I

ZOBACZ wykonania laureatów

Czytaj więcej...

III Konkurs Etiud Klas Skrzypiec I st. ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Nagrody przyznane w III Szkolnym Konkursie Etiud dla klas skrzypiec I stopnia 25.02.2020:

 

W grupie I:

 

Czytaj więcej...

Przesłuchania CEA dla uczniów sm II s. (wiolonczela, kontrabas) - MAKROREGION I - Kielce, 27-28.02.2020

Uprzejmie informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach został wyznaczony przez Centrum Edukacji Artystycznej do współorganizowania regionalnych przesłuchań uczniów (solistów) szkół muzycznych II st. klas wiolonczeli oraz kontrabasu.
Przesłuchania te dotyczą szkół z makroregionu I, to jest z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

V Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia, Kielce 5-8 marca 2020


WYNIKI

 

Czytaj więcej...

II WOJEWÓDZKI KONKURS SOLFEŻOWY

Laureaci

II Wojewódzkiego Konkursu Solfeżowego

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

Czytaj więcej...

WSZYSTKIE KONKURSY

UWAGA  - dotyczy wszystkich konkursów!

Zgłoszenie na konkurs (każdy) będzie uwzględniane, jeśli RÓWNOCZEŚNIE z nim zostanie przesłana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Mały Festiwal Formy Sonatowej

IV MAŁY FESTIWAL FORMY SONATOWEJ

10.05.2019. PIĄTEK

SALA KAMERALNA ZPSM KIELCE

PRZESŁUCHANIA 9:15-14:30


        
HARMONOGRAM:            

09:00-09:15 Powitanie

09:15-10:00 Przesłuchanie I grupy

10:15-11:30 Przesłuchanie II grupy

11:45-13:30 Przesłuchanie III grupy

13:45-14:00 Przesłuchanie IV grupy

14:00-14:30 Przesłuchanie V grupy

14:45   Warsztaty „Zagraj swoją wariację-improwizacje fortepianowe dla początkujących” –poprowadzi P. A. Lipińska

16:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród

W trakcie trwania Festiwalu walczymy również o dyplom laureata publiczności.

 

Czytaj więcej...

KONKURS NA SZKOLNY DZWONEK

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE EX AEQUO
Wojciech Wojciechowski klasa II OSM II st.
Maria Durnaś klas VA OSM I st.

II MIEJSCE
Martyna Cichoń klasa VA OSM I st.

Wręczenie nagród podczas wykładu i koncertu 29.03.2019r. o godz. 15:30 w sali koncertowej
Gratulujemy i zapraszamy

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu z kształcenia słuchu

GODŁO

PUNKTACJA

NAGRODY/WYRÓŻNIENIA

FORTEPIAN

117

I MIEJSCE

SAKSOFON

115,5

II MIEJSCE

ALTÓWKA

112

III MIEJSCE   

TRĄBKA

111,5

III MIEJSCE

 

 

 

OBÓJ

103

WYRÓŻNIENIE

FIDEL

101,5

WYRÓZNIENIE

KLARNET

101

WYRÓZNIENIE

 

 

 

VIOLA

90

 

FAGOT

89

 

MANDOLINA

84,5

 

KONTRABAS

81,5

 

ORGANY

74,5

 

PUZON

67,5

 

HARFA

63,5

 

WALTORNIA

61

 

LUTNIA

56,5

 

SKRZYPCE

55

 

KLAWESYN

28

 

 

LAUREACI XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

I MIEJSCE – MAKSYMILIAN TRZEBIŃSKI     ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

II MIEJSCE – DAWID AUGUSTYN                 PSM im. K. Szymanowskiego w Prudniku

III MIEJSCE – DARIA MRÓZ                         ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

III MIEJSCE – MARTA GARSTKA                  ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

WYRÓŻNIENIE - MARIA STACHERA                ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

WYRÓŻNIENIE – ZUZANNA WITKOWICZ       ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

WYRÓŻNIENIE – MAJA WALUSIŃSKA             ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach