Plan zajęć PSM II stopnia 2022-2023

Specjalność: instrumentalistyka / rytmika

KLASA

GRUPA

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

A

 

 

 

 

mgr Karolina Curyło

 

 

poniedziałek

 

 

 

 

 

Kształcenie słuchu

 

Zasady muzyki

 

16.45-17:30

 

 

17:.30-18.15

 

 

A I 45

czwartek

Kształcenie słuchu

 

17:30-18:15

mgr Lidia Konicka

wtorek

 

Literatura muzyczna

(gr. A +B)

15.15-16.00

A II 57

B

mgr Karol Osman

poniedziałek

 

Zasady muzyki

15.15-16.00

A II 58

mgr Jolanta Głąb

 

poniedziałek

 

środa

Kształcenie słuchu

 

17:30-18:15

 

15:15-16:00

A II 62

 

 

mgr Lidia Konicka

wtorek

Literatura muzyczna

(gr. A + B)

15.15-16.00

A II 57

 

 

 

 

 

II

 

 

mgr Anna Maciejewska

wtorek

 

 

 

 

czwartek

Kształcenie słuchu

Zasady muzyki z elementami edycji nut


Kształcenie słuchu

16:50 -17:35

 

17:40 -18:25

 

 

17:45-18:30

A I 46

 

 

 

 

 

 

mgr Lidia Konicka

wtorek

Literatura muzyczna

16.00 -16.45

A II 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

A

mgr Karol Osman

wtorek

Harmonia

 

15:15-16:00

 

16:45-17:30

A II 58

mgr Anna Maciejewska

wtorek

 

piątek

Kształcenie słuchu

16:00-16:45

 

17:10-17:55

A I 46

 

 

mgr Lidia Konicka

czwartek

Historia muzyki

18:30-20.00

A II 57

 

B

mgr Karolina Curyło

poniedziałek

 

czwartek

Harmonia

18:15-19:00

 

16:00-16:45

AI45

mgr Anna Maciejewska

poniedziałek

 

czwartek

Kształcenie słuchu

17:25 -18:10

 

16:55 -17:40

A I 46

mgr Agnieszka Wiecha

poniedziałek

Historia muzyki

15:50-17:20

A I 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

A

 

mgr Krystyna

Ambrożek

 

wtorek

Harmonia

16:00-17:30

A II 55

mgr Karolina Curyło

 

poniedziałek

 

czwartek

Kształcenie słuchu

16:00-16:45

 

15:15-16:00

A I 45

mgr Lidia Konicka

 

wtorek

Historia muzyki

18:30-20.00

A II 57

B

mgr Karol Osman

wtorek

 

czwartek

Kształcenie słuchu

17:30-18:15

 

16:45-17:30

A II 58

mgr Agnieszka Środowska

wtorek

 

czwartek

Harmonia

16:15-17:00

 

17.30-18.15

A II 64

mgr Aneta Zając

wtorek

Historia muzyki

15:15-16:45

A II 59

 

 

V

mgr Jolanta Głąb

poniedziałek

 

środa

Kształcenie słuchu

16.00 -16:45

 

16:00-16:45

A II 62

mgr Krystyna Ambrożek

 

wtorek

 

harmonia

17.30-18.15

18.15-19.00

A II 55

 

mgr Aneta Zając

poniedziałek

Historia muzyki

16:45-18:15

A II 59

mgr Aneta Zając

poniedziałek

Formy muzyczne

18:20-19:50

A II 59

 

 

VI

mgr Krystyna Ambrożek

środa

 

kształcenie słuchu

15:15-16:45

A II 55

mgr Aneta Zając

czwartek

 

wtorek

Historia muzyki

16:55-17:40

 

16:50-18:20

A II 59

 

 

mgr Aneta Zając

piątek

Formy muzyczne

14:30-16:00

 

A II 59

 

Specjalność: rytmika

KLASA

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

VII

mgr Aleksandra Lipińska

 

 

poniedziałek

 

środa

rytmika główna

15.30-16.15

 

15:15-16:00

A II 56

 

A I 39

środa

technika ruchu

16:00-17:30

A I 39

 

VIII

mgr Aleksandra Lipińska

 

Poniedziałek

 

środa

Rytmika

główna

16.15-17:00

 

17:30-18:15

A II 56

 

A I 39

środa

technika ruchu

16:00-17:30

A I 39

 

III

mgr Aleksandra Lipińska

 

Poniedziałek

 

Środa

Rytmika

główna

16.15-17:00

 

17:30-18:15

A II 56

 

A I 39

czwartek

zespół rytmiki SM II st.

17.00-18.30

 

A I 39

IV

mgr Anna Korycińska

poniedziałek

 

czwartek

rytmika główna

17.00-17.45

 

16:15-17:00

A I 37

 

A II 56

mgr Aleksandra Lipińska

czwartek

zespół rytmiki SM II st.

17.00-18.30

 

A I 39

V

 

 

 

 

mgr Aleksandra Lipińska

poniedziałek

 

czwartek

rytmika główna

17:45-18:30

 

18:30-19:15

A II 56

 

A I 39

czwartek

zespół rytmiki SM II st.

17.00-18.30

 

A I 39

VI

mgr Aleksandra Lipińska

poniedziałek

 

czwartek

rytmika główna

17:45-18:30

 

18:30-19:15

A II 56

 

A I 39

czwartek

zespół rytmiki SM II st.

17.00-18.30

 

A I 39

mgr Anna Grochulska

wtorek

metodyka nauczania rytmiki

15:30-17:00

A I 38

 

Specjalność: wokalistyka

KLASA

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

I

mgr Jolanta Głąb

 

 

wtorek

 

 

 

czwartek

kształcenie słuchu

czytanie nut głosem

 

kształcenie słuchu

 

zasady muzyki

16:45-17:30

 

17:30-18:15

 

16:45-17:30

 

 

17:30-18:15

A II 62

mgr Aneta

Zając

poniedziałek

historia muzyki

15:15-16:45

A II 59

II

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jolanta Głąb

 

 

poniedziałek

 

 

czwartek

kształcenie słuchu

 

kształcenie słuchu

 

czytanie nut głosem

16:45-17:30

 

 

18:15-19:00

 

19:00-19:45

A II 62

 

 

 

mgr Karol Osman

poniedziałek

zasady muzyki

16.00–16.45

A II 58

mgr Aneta Zając

środa

historia muzyki

16:00-17:30

 

A II 59

III

mgr Jolanta Głąb

środa

 

 

 

poniedziałek

kształcenie słuchu

czytanie nut

 

kształcenie słuchu

 

 

16:45-17:30

 

17:30-18:15

 

15:15-16:00

A II 62

mgr Agnieszka Wiecha

piątek

historia muzyki

15:15-16:45

A I 47

mgr Agnieszka Wiecha

środa

formy muzyczne

15.15-16:45

 

A I 47

mgr Karol Osman

poniedziałek

 

czwartek

harmonia

16.45-18.15

 

17:30-18:15

A II 58

IV

mgr Jolanta Głąb

poniedziałek

 

środa

kształcenie słuchu


kształcenie słuchu

czytanie nut głosem

18:15-19:00

 

18.15-19:00

 

19:00-19:45

A II 62

mgr Karolina Curyło

Poniedziałek

 

czwartek

harmonia

19:00-19:45

 

18:15-19:45

A I 45

mgr Aneta Zając

środa

formy muzyczne

14.30-16:00

A II 59

 

mgr Lidia Konicka

wtorek

 

czwartek

historia muzyki

16:50-17:35

 

16:00-17.30

A II 57

 

 

 

DYKCJA I RECYTACJA DLA WOKALISTÓW KLASY: 1-3 PSM II st.

Wtorek:

16:00-16:45 I wok,

16:45-17:30 – II wok;

17:30-18:15 – III wok.