Nowy projekt terapeutyczny

Podczas cyklu zajęć uczniowie zgłoszeni do projektu będą mieli okazję wzmacniać różne obszary rozwoju, m.in. komunikację interpersonalną, asertywność, rozumienie i wyrażanie emocji, budowanie pozytywnego obrazu siebie czy przełamywanie barier takich jak nieśmiałość, wycofanie, lęk. Ponadto będą miały okazję poznać i przećwiczyć nowoczesne metody i techniki uczenia się oraz koncentrację uwagi i spostrzegawczości. Ruszamy już 3 marca ! Szczegóły u pedagoga szkolnego.