Samorząd Uczniowski OSM i PSM

Samorząd uczniowski OSM I i II stopnia

Przewodnicząca: Julia Kamińska
Zastępca przewodniczącej: Alan Nowak
Członkowie: Amelia Ronduda, Mikołaj Janiak, Noemi Stępniewska, Kaja Olendzka, Kamila Pieczerak, Marcela Kowalczyk, Katarzyna Trybus, Kornelia Adamiec.

Samorząd uczniowski PSM I i II stopnia

Przewodnicząca: Monika Tomasik
Zastępca przewodniczącej: Dominika Gliwińska
Członek: Emil Sałek