Wywiadówki OSM I i II st.

Ia Paulina Kaniowska 13 grudzień 2022 16:00 40
Ib Katarzyna Lach 30 listopad 2022 15:30 40
IIa Dorota Jaskulska-Fiuk 12 grudzień 2022 16:00 43
IIb Agnieszka Bernacka 7 grudzień 2022 16:00 43
IIIa Iwona Kucy 14 grudzień 2022 16:00 42
IIIb Dorota Sokołowska 13 grudzień 2022 15:45 42
IVa Iwona Kowal 5 grudzień 2022 17:00 63
IVb Monika Janiak 5 grudzień 2022 17:00 47
Va Elżbieta Gawior 13 grudzień 2022 16:00 61
Vb Anna Zielińska 8 grudzień 2022 16:00 47
VIa Agnieszka Wiecha 15 grudzień 2022 17:00 44
VIb Elżbieta Wołoszyn 23 listopad 2022 16:30 44
VIIa Karina Kazimierczak 13 grudzień 2022 16:30 59
VIIb Małgorzata Potocka-Ziętal 7 grudzień 2022 16:00 45
VIII Barbara Borowiec 12 grudzień 2022 16:00 60
2 Marta Dudzik 7 grudzień 2022 16:15 62
1/4+3 Lidia Michałowicz 9 grudzień 2022 16:00 55
4 Izabela Szałas 14 grudzień 2022 16:00 64
5 Ewa Kowalczyk 15 grudzień 2022 17:00 58
6 Alicja Kumańska 14 grudzień 2022 17:00 63

TERMINY WYWIADÓWEK w PSM I i II st.


 TERMINY  WYWIADÓWEK w PSM I i II st.

 

  • 21.12.2022 r. godz. 16.30 – 17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach śródrocznych.

  • 27.01.2023 r. godz. 16.30 -17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o uzyskanych ocenach śródrocznych.

  • 25.05.2023 r. godz. 16.30 – 17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach rocznych.