Rada Rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023


Przewodnicząca: Agnieszka Traczyk
Z-cy przewodniczącej: Justyna Lisowska, Krzysztof Chwastek
Sekretarz: Paweł Olendzki
Członkowie RR: Sylwia Kamińska, Ewa Kornak, Mariola Michalska, Liliana Mróz, Agnieszka Zarzycka, Konrad Adamiec, Łukasz Karczewski, Damian Ruciński, Mateusz Żukowski

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Członkowie KR : Ewa Kornak, Agnieszka Zarzycka, Konrad Adamiec, Łukasz Karczewski

E-mail: rada.rodzicow.zpsm.kielce@gmail.com


Opłaty szkolne prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
Bank Ochrony Środowiska S.A.
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
telefon: 41/342-60-17 wew.131 godz. 8-14

Koniecznie proszę podać w tytule przelewu:
Imię i nazwisko ucznia, klasa


Wyniki ankiety na temat używania telefonów komórkowych w szkole

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety, która od 18 maja do końca czerwca była dostępna na stronie internetowej szkoły.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że uczniowie zabierają telefony komórkowe do szkoły przede wszystkim w celu  kontaktu z rodzicami lub opiekunami. Zdaniem zdecydowanej większości z Państwa (79%), w szkole powinny obowiązywać ograniczenia w używaniu telefonów komórkowych.

Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w wypełnienie ankiety - serdecznie dziękujemy!
[Szczegółowe wyniki]

Czytaj więcej...

Wybory Rady Rodziców

Rada Rodziców wybierana jest przez rodziców uczniów OSM i PSM w czasie plenarnego zebrania rodziców, które ma miejsce po rozpoczęciu każdego roku szkolnego, nie później niż do końca września.

Szczegóły dotyczące zasad wyboru Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady. Poniżej zamieszczona jest prezentacja obrazująca schemat i procedurę wyboru nowej rady. Zapraszamy do zapoznania się!

Czytaj więcej...