Zaświadczenia

ODBIERANIE ZAŚWIADCZEŃ PO EGZAMINIE MATURALNYM I ÓSMOKLASISTY

Przekazanie absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny świadectw dojrzałości
w sekretariacie szkoły - 05.07.2021 o godz. 12.00 - 13.00

Odbieranie Zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty w dniu 09.07.2021 w godz. 09.00 - 12.00
w sekretariacie szkoły.