Opłaty szkolne prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
Bank Ochrony Środowiska S.A.
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
Koniecznie proszę podać w przelewie:
Imię i nazwisko ucznia, klasa

Komunikat nr 24/2021/2022

Komunikat nr 24/2021/2022
z dnia 17.12.2021.
Dyrektora ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

                       KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW PSM I i II st.

Czytaj więcej...

Komunikat nr 18/2021/2022

Komunikat nr 18/2021/2022

z dnia 28.10.2021.

Dyrektora ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

Szanowni Państwo

Czytaj więcej...

DNI WOLNE

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

14 - 15.10.2021r.

02.11.2021r.

12.11.2021r.

07.01.2022

02.05.2022r.

17 - 18.06.2022r

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

23.12.2021 – 01.01.2022r.

17 – 30.01.2022r. FERIE

14 – 19.04.2022r.

Zaświadczenia

ODBIERANIE ZAŚWIADCZEŃ PO EGZAMINIE MATURALNYM I ÓSMOKLASISTY

Przekazanie absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny świadectw dojrzałości
w sekretariacie szkoły - 05.07.2021 o godz. 12.00 - 13.00

Odbieranie Zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty w dniu 09.07.2021 w godz. 09.00 - 12.00
w sekretariacie szkoły.

Dobre praktyki podczas lekcji online

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Czytaj więcej...