Ocena pracy nauczyciela

Procedury oceny pracy nauczyciela - pobierz plik pdf

Załączniki do niniejszych procedur:
  • Załącznik nr 1 - Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy - plik docx
  • Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 3 - Przykładowe wskaźniki odnoszące się do realizacji kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 4 - Wzór zawiadomienia nauczyciela o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 5 - Projekt oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 6 - Zawiadomienie podmiotów opiniujących o prowadzonej ocenie pracy - plik docx
  • Załącznik nr 7 - Karta oceny pracy nauczyciela - plik docx