Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

MIESIĘCZNE PLANY PRACY  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach na rok szkolny 2016/2017

Czytaj więcej...