Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły muzycznej na rok 2020/2021

Czytaj więcej...

Harmonogram egzaminów do SM II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SM II stopnia

Czytaj więcej...

Harmonogram prób na sali koncertowej

H A R M O N O G R A M  prób w sali koncertowej w dniu 22.06.2020 r.

Czytaj więcej...

NABÓR I i II st.

Szczegóły badania przydatności do I st. i egzaminów wstępnych do II st.

Czytaj więcej...

Badanie przydatności - I st. - harmonogram

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. na rok szkolny 2020/21 – HARMONOGRAM

Czytaj więcej...

Ważna informacja dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II stopnia:

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2020/2021 - OSM II stopnia

Przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły II stopnia do dnia 15.06.2020.

Terminy egzaminów zawieszone

Wnioski można przesyłać @ sekretariat@muzyczna.kielce.pl


Rekrutacja do OSM II stopnia

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st. – szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu ośmoletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum.

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2020/2021 - PSM II stopnia

Przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły II stopnia do dnia 15.06.2020.
Terminy egzaminów zawieszone
Wnioski można przesyłać @ sekretariat@muzyczna.kielce.pl

Rekrutacja do PSM II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – szkoła prowadząca kształcenie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Czytaj więcej...

SPECJALNOŚĆI JAZZOWE

ZASADY REKRUTACJI NA SPECJALNOŚCI JAZZOWE:
Przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły II stopnia do dnia 15.06.2020.
Terminy egzaminów zawieszone
Wnioski można przesyłać @ sekretariat@muzyczna.kielce.pl

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2020/2021 - PSM I stopnia

Terminy badania przydatności zawieszone

REKRUTACJA
   -  PSM I st.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – szkoła prowadząca kształcenie w cyklu 6-letnim i 4-letnim tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2020/2021 - OSM I stopnia terminy badania przydatności zawieszone

REKRUTACJA  - OSM I st.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. – szkoła o cyklu 6-letnim, łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

Podanie do szkoły

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju - zamknięta szkoła - informujemy, że podanie do szkoły można składać drogą e-mailową. Należy dokument podpisany przez rodziców oraz wypełniony,  zeskanować i wysłać na adres sekretariatu : sekretariat@muzyczna.kielce.pl  W chwili obecnej przyjmujemy bez zaświadczenia lekarskiego.
Można również dokument złożyć na portierni w szkole od 8,00 do 14,00.

Konsultacje ogólnomuzyczne dla kandydatów do SM II st.

Konsultacje 21.03.2020. odwołane

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych serdecznie zaprasza kandydatów do SM II stopnia na nieodpłatne konsultacje.


Konsultacje z przedmiotów ogólnomuzycznych będą odbywać się dwa razy w miesiącu :

Czytaj więcej...

14 marca 2020 ODWOŁANY Dzień otwarty dla zapisanych dzieci

DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. ODWOŁANE
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.


14,21,28 marca 2020 odwołane.

REKRUTACJA 2020/2021 terminy