Ważna informacja dot. zaświadczenia lekarskiego

Dyrekcja informuje, że do 25.09.2020r. obowiązkowe jest dostarczenie do szkoły zaległego zaświadczenia lekarskiego. Kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata należy wrzucić do wystawionej urny – przy wejściu głównym do szkoły.

Brak zaświadczenia lekarskiego do dnia 25.09.2020. będzie oznaczało rezygnację kandydata z podjęcia nauki w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.