SPECJALNOŚĆI JAZZOWE- INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA
Przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły II stopnia do dnia 31.05.2020.
Terminy egzaminów zawieszone

Wnioski można przesyłać @ sekretariat@muzyczna.kielce.pl

ZPSM w Kielcach ogłasza nabór do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (PSM II st.) na rok szkolny 2020/21 na następujące instrumenty w ramach specjalności INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA:

  • saksofon jazzowy

  • gitara jazzowa

  • fortepian jazzowy

  • gitara basowa / kontrabas

  • perkusja jazzowa

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – szkoła prowadząca kształcenie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Celem kształcenia w PSM II st. jest zdobywanie umiejętności instrumentalnych i wiedzy umożliwiającej podjęcie działalności zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia studiów w akademiach muzycznych, uniwersytetach oraz akademiach pedagogicznych z wydziałami muzycznymi.

Nauka w specjalności INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA odbywać się będzie w cyklu 4-letnim.


Do klasy pierwszej PSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 12 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Rekomendowany wiek do nauki w specjalności INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA - 15-18 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają WNIOSEK do klasy I PSM II st.: (POBIERZ  WNIOSEK  - pdf)

Termin składania wniosku: 01 lutego – 15.05.2020 r.

Do kl. I PSM II st. przyjmujemy uczniów na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego:

 1. egzamin praktyczny:

  • dla kandydatów w specjalności „instrumentalistyka jazzowa”  egzamin praktyczny obejmuje wykonanie na wybranym z powyższych instrumencie nstępującego repertuaru::

gama – legato, non legato, trójdźwięk, 

etiuda o charakterze technicznym

utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( możliwy jest akompaniament nagrany na płycie CD lub z sekcja rytmiczną).

2. egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej przeprowadzony w formie ustnej obowiązkowy dla wszystkich kandydatów do kl. I PSM II st.

POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 1)


Terminy egzaminów wstępnych do PSM II st.:


23.05. 2020 r. (sobota) – egzamin praktyczny i teoretyczny

25.05.2020 r.(poniedziałek) – egzamin praktyczny i teoretyczny


Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram egzaminów wstępnych - pobierz plik

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Ilość dni przeznaczonych na egzamin wstępny może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.


- WOKALISTYKA JAZZOWA

ZPSM w Kielcach ogłasza nabór do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (PSM II st.) na rok szkolny 2020/21 na specjalność WOKALISTYKA JAZZOWA.

Celem kształcenia w PSM II st. jest zdobywanie umiejętności wokalnych i wiedzy umożliwiającej podjęcie działalności zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia studiów w akademiach muzycznych, uniwersytetach oraz akademiach pedagogicznych z wydziałami muzycznymi.

Nauka w specjalności WOKALISTYKA JAZZOWA odbywać się będzie w cyklu 4-letnim.

Do klasy pierwszej PSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 12 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Rekomendowany wiek do nauki w specjalności WOKALISTYKA JAZZOWA - 15-18 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają WNIOSEK do klasy I PSM II st.: (POBIERZ  WNIOSEK  - pdf)

Termin składania wniosku: 01 lutego – 15.05.2020 r.

Do kl. I PSM II st. przyjmujemy uczniów na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego:

 1. egzamin praktyczny polegający na   zbadaniu predyspozycji kandydata w zakresie: 

warunków głosowych

interpretacji piosenki

wymowy

poczucia rytmu i czystości intonacji

aparycji

oraz wykonaniu przygotowanego repertuaru.

Wymagania repertuarowe:

 1. Przygotowanie dwóch utworów z akompaniamentem fortepianu, podkładem na płycie CD lub a cappella:
- w języku polskim (obowiązkowo)
- w języku polskim lub angielskim (dowolnie)
z zakresu muzyki rozrywkowej i jazzowej 

2. egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej przeprowadzony w formie ustnej obowiązkowy dla wszystkich kandydatów do kl. I PSM II st.

POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 1)

Terminy egzaminów wstępnych do PSM II st.:

23.05. 2020 r. (sobota) – egzamin praktyczny i teoretyczny

25.05.2020 r.(poniedziałek) – egzamin praktyczny i teoretyczny

Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram egzaminów wstępnych - pobierz plik

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Ilość dni przeznaczonych na egzamin wstępny może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

UWAGA !!! Uczniowie naszej szkoły II stopnia, którzy chcą zmienić specjalność na jazzową  ( DO KLASY PIERWSZEJ) zobowiązani są zdać egzamin kwalifikacyjny z instrumentu lub śpiewu jazzowego.