rytmika z przedszkolakami

W dniu 23.01.2018r. wtorek zajęcia rytmiczne z P. A. Lipińską - odwołane.

ZAJĘCIA Z RYTMIKIInformuję o wolnych dniach w roku szkolnym 2017/2018
zajęcia rytmiczne  w tych dniach nie odbędą się:
12-25.02.
29.03.-03.04.
1-5.05.
31.05.
-----------------------------------------------------------------------