ZAJĘCIA Z RYTMIKI

UWAGA!!!

Zajęcia rytmiczne w bieżącym roku szkolnym zakończone w poszczególnych grupach:
*grupa P. A. Lipińskiej (wtorek)
* grupa P. J. Bańbury (środa)
* grupa P. A. Grochulskiej (środa)