NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

Język polski: Małgorzata Potocka-Ziętal, Ewa Kowalczyk, Alicja Kumańska. 
Język angielski: Marta Dudzik, Monika Janiak, Hanna Mijas
Język niemiecki: Lidia Michałowicz.
Historia: Izabela Szałas. Magdalena Klamka
Geografia: Ewa Czerwińska
Matematyka: Anna Zielińska, Iwona Kowal, Anna Grzeszczyk
Fizyka:Tomasz Tofil.
Filozofia: Krzysztof Kwiecień
Informatyka: Iwona Kosztołowicz, Michałowicz Lidia, Elżbieta Wołoszyn
Biologia: Barbara Borowiec
Przyroda: Elżbieta Wołoszyn.
Chemia: Paulina Borek, Iwona Kosztołowicz
Plastyka: Ewa Woźniak
Edukacja dla bezpieczeństwa: Elżbieta Wołoszyn
Podstawy przedsiębiorczości: Iwona Kosztołowicz
Wiedza o społeczeństwie: Izabela Szałas
Wychowanie fizyczne: Karolina Stojek,  Monika Gwardyś, Mirosław Curyło.
Religia: Patrycja Lesiak, Magdalena Klamka
Edukacja wczesnoszkolna: Paulina Wójcik, Katarzyna Lach, Dorota Sokołowska, Iwona Kucy, Dorota Jaskólska-Fiuk, Agnieszka Bernacka
Świetlica: Natalia Mogielska, Elżbieta Kaleta, Aleksandra Klusek-Gębska,
Pedagog: Sylwia Górczyńska,
Psycholog: Alicja Barańska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH:

Sekcja Fortepianu SM I i II stopnia
Kierownik Sekcji: Małgorzata Kowalska
Fortepian
: Jacek Ciołczyk, Andrzej Domin,
Bożena Głogowska, Rafał Hołub, Artur Jaroń, Jolanta Jaroń, Paweł Jezierski, Michał Kopeć, Krystian Krauz, Małgorzata Krąż, Marcin Kulesza, Włodzimierz Kutrzeba, Alicja Liskowacka-Kuchta, Marzena Ludwikowska, Grzegorz Nowak, Lidia Mazurkiewicz, , Anna Parkita, Alina Pełka,
Edyta Piwowarczyk, Jolanta Płoska, Przemysław Rudkowski, Andrzej Ślązak, Magdalena Trzebińska,  Dorota Urbańska-Olczyk, Anna Wielgus, Dorota Witkowska-Papis, Łukasz Woś, Barbara Hortyńska, Klara Janus-Kraj

Sekcja Akordeonu, Śpiewu Solowego, Klawesynu i Organów
Kierownik Sekcji: Zbigniew Swat
Akordeon: Jerzy Mądrawski, Zbigniew Swat
Organy: Paweł Wróbel, Damian Konicki
Klawesyn: Katarzyna Sroka
Śpiew: Roma Ambroziewicz-Owsińska, Renata Drozd, Anna Kustra, Marzena Trzebińska, Marta Złotnicka-Goderecka, Adrian Janus

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM I stopnia
Kierownik Sekcji: Kamil Powrózek
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda,  Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak, Paweł Miller
Maria Miłkowska, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek,. Wojciech Zdyb
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska
Wiolonczela: Ewa Dobrowolska, Jacek Hodur, Agnieszka Tomaszewska-Jasiak, Przemysław Wierzba
Kontrabas: Krzysztof Błaszkiewicz, Karolina Cedro

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM II st. i Gitary
Kierownik Sekcji: Anna Szymańska
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda, Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak, Paweł Miller
Maria Miłkowska, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek, Wojciech Zdyb
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska
Gitara: Alicja Kociuba, Wojciech Lipiński,Aleksandra Mędrek, Tomasz Grzybowski,
improwizacja jazzowe: Konstanty Wileński

Sekcja Instrumentów Perkusyjnych,  Dętych  Blaszanych, Orkiestr i Chórów
Kierownik Sekcji: Bogusław Olczyk
Trąbka:  Zbigniew Pasieka, Grzegorz Maliniak
Puzon: Adam Chmielewski, Marcin Stojek
Waltornia: Marcin Czajkowski
Tuba, Euphonium: Krzysztof Gajda
Perkusja: Janusz Młynarczyk, Bogusław Olczyk, Anna Rutkowska, Piotr Robak
Chór, zespół wokalny: Małgorzata Banasińska Barszcz, Monika Kozak-Wojciechowska, Ewa Robak
Orkiestry smyczkowe: Agnieszka Środowska
Zespół Instrumentów dętych, big-band: Marcin Stojek

Sekcja Instrumentów Dętych  Drewnianych
Kierownik Sekcji: Jarosław Wanecki

Flet:  Iwona Kałużyńska, Paulina Kruk, Jarosław Wanecki, Agnieszka Wolska-Ścipniak
Klarnet: Mariusz Barszcz, Andrzej Gronostaj, Andrzej Senderek, Karol Szymański, Adrian Malicki
Saksofon: Michał Trzebiński, Justyna Kulesza
Fagot: Mieczysław Gmaj, Karol Wojtaszek
Obój: Grzegorz Kustra, Andrzej Łukaszek, Emilia Ogonowska-Jaroń, Janusz Pietrzyk

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych
Kierownik Sekcji: Agata Jagielska
Przedmioty teoretyczne: Krystyna Ambrożek, Jolanta Bańbura, Jolanta Głąb, Anna Grochulska, Agata Jagielska,
Anna Korycińska, Aleksandra Lipińska, Anna Maciejewska, Karol Osman, Agnieszka Środowska,
Katarzyna Szymczyk, Agnieszka Wiecha, Aneta Zając, Karolina Curyło, Magda Stępień-Bojarska
Rytmika: Jolanta Bańbura, Anna Grochulska,, Agata Jagielska, Anna Korycińska, Aleksandra Lipińska