Nowe zasady działalności biblioteki

Drodzy Czytelnicy,

w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego zmianie ulegają zasady korzystania z usług biblioteki. Biblioteka szkolna wznowi działalność od dnia 25 V 2020 r. i będzie funkcjonować w godz. 9:00 – 17:00.

Zwracane zbiory z kartką zawierającą imię i nazwisko osoby zwracającej (ma to umożliwić „wykrycie” przypadków oddawania pozycji wypożyczonych przez inne osoby niż oddająca), należy składać na przygotowanym w holu głównym stoliku.

Zwracane pozycje poddane zostaną 7-dniowej „kwarantannie”, i dopiero po tym okresie odpisane z konta bibliotecznego.

Wypożyczenia prowadzone są wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym (pod numerem 41-342-60-17 wew. 111), umówieniu wizyty i przekazaniu listy potrzebnych pozycji (przez e-mail:  biblioteka@muzyczna.kielce.pl lub również telefonicznie). Osoba przychodząca do biblioteki ma obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.

Nowa forma funkcjonowania Biblioteki może powodować spowolnienie w obsłudze czytelników, w związku z czym prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i dostosowanie się do zasad.

Do pobrania - druk wypożyczenia na wakacje