Duży sukces naszych uczniów – I miejsce w wojewódzkim konkursie ekologicznym

W dniu 26.04.2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury  w Kielcach odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Ekologia, my i region , w którym żyjemy”-  XXVII edycja, zorganizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 W konkursie brało udział 92 zespołów uczniowskich ( w tym 4 zespoły z naszej szkoły) , czyli 550 uczniów z całego województwa świętokrzyskiego.  W finale konkursu naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Hanna Gaj , Dominika Jagodzińska, Małgorzata Plaza, Julia Zatorska, Patrycja Zarzycka i Melania Bobrowska, uczennice klasy VI a OSM I st. Miło nam poinformować, że uczennice w kategorii szkół podstawowych zajęły pierwsze miejsce. Na ostateczny rezultat złożyły się : ocena za projekt i wykonanie  gry o walorach krajoznawczych rzeki Nidy i ocena za wiedzę z ekologii i umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.
Składamy również serdeczne podziękowania p. Dariuszowi Wiech- głównemu specjalisty z ZŚ i NPK, który przybliżył naszym uczniom przyrodę i zabytki parków krajobrazowych naszego województwa.
Całemu zespołowi uczniów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.