Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Czytaj więcej...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Czytaj więcej...