Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z n.wym.nauczycielami:

nauczyciel                                     nieobecny od - d