Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z niżej wymienionymi nauczycielami:

W dniach 16-19.06.2020. zajęcia zdalne zawieszone w  ZPSM Kielce.

W dniu 16.06.2020. zajęcia zdalne zawieszone w godz.13:00- 16:00, 16:00-18:00 z powodu Rady Pedagogicznej.