Nieobecności nauczycieli


Zajęcia odwołane z n.wym.nauczycielami:

nauczyciel                                     nieobecny od - do


Złotnicka-Goderecka Marta 22.01.2018r.

ORKIESTRA DĘTA z P. Marcinem Stojkiem odwołana 22.01.2018r. - Poniedziałek.