Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z niżej wymienionymi nauczycielami:

Wierzba Przemysław 21-25.09.2020

Jagielska Agata 21-25.09.2020
Drozd Renata 21-25.09.2020
Trzebińska Marzena 22 - 24.09.2020
Kutrzeba Włodzimierz 23-30.09.2020
Malicki Adrian 24 - 25.09.2020


W dniu 29.09.2020. - wtorek zebranie Rady Pedagogicznej
zajęcia zawieszone od godz. 15:30 do godz. 17:30