Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z n.wym.nauczycielami:

nauczyciel                                     nieobecny od - d

Lenckowska Anna                16-17.10.2018r.

Renata Drozd                        15 - 19.10.2018 r.