Nieobecności nauczycieli


Dni wolne od zajęć dydaktycznych 01-05.05.2018r.(wtorek-sobota)

Zajęcia odwołane z n.wym.nauczycielami:

nauczyciel                                     nieobecny od - do

Florek Maurycy                        16-26.04.2018r.
Ogonowska Jaroń Emilia        17-21.04.2018r.
Kustra Grzegorz
                      17-21.04.2018r.
Wierzba Przemysław              17-20.04.2018r.

W dniu 24.04.2018r. - wtorek
zajęcia odwołane
z niżej wymienionymi nauczycielami:

Bańbura Jolanta
Grochulska Anna
Jagielska Agata
Korycińska Anna
Lipińska Aleksandra