IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 21-28 maja 2021 r.

W dniach 21-28 maja 2021 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach będzie miała miejsce
IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA”.

KONKURS W KATALOGU FUNDACJI ALINK ARGERICH

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem, zawierającym wymagany PROGRAM
i uczestnictwa w Konkursie.smile


RULEBOOK


Organizatorami Konkursu są:

 • Centrum Edukacji Artystycznej

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

   Grupa A – do lat 12 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

   Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)

   Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2004 i młodsi)

   Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach.

W pierwszej kolejności przesłuchiwane będą nagrania grup C i D.

The recordings of groups C and D will be auditioned first.Konkurs będzie przeprowadzony w formie hybrydowej.

Jury będzie pracować stacjonarnie, a Uczestnicy dokonają rejestracji audio-video wykonania programu, które będą dostępne w formie filmów zamieszczonych w serwisie YOUTUBE, udostępnionych dla Organizatora, Jury i wszystkich Uczestników.


Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 21-24 maja 2021 r. w Sali Koncertowej ZPSM, ul. Wojewódzka 12.

Koncert laureatów grup A i B - nagrania Uczestników, którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie będą udostępnione, jako „Koncert Laureatów” na stronie muzyczna.kielce.pl w zakładce dedykowanej Konkursowi.

Koncert laureatów grup C i D – laureaci zostaną zaproszeni do przyjazdu na próby i wykonanie swojego programu w dniu 28.05.2021 podczas koncertu finałowego z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, gdzie nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów

 1. ZGŁOSZENIA można dokonać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu i wcisnąć/kliknąć WYŚLIJ, wtedy zgłoszenie zostanie przesłane do Organizatorów. PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA TYLKO W TEJ FORMIE.

 2. Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: moszkowski@muzyczna.kielce.pl.

  Dodatkowo do dnia 30.04.2021 r. należy przesłać organizatorom drogą mailową:
  na adres moszkowski@muzyczna.kielce.pl:

 3. FOTOGRAFIĘ uczestnika (wyłącznie w pliku elektronicznym jpg nazwanym imieniem i nazwiskiem uczestnika). Minimalny rozmiar krótszego boku – 800 pixeli. Fotografia nie musi mieć charakteru legitymacyjnego, powinna jednak uwzględniać charakter wydawnictwa – folderu.

 4. Do dnia 7 maja 2021 r. na adres e-mail: moszkowski@muzyczna.kielce.pl należy przesłać link do nagrań zawierających wykonanie programu przez uczestnika.


Udział w Konkursie NIE WYMAGA wniesienia opłaty wpisowej.

Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.