IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 21-28 maja 2021 r.

W dniach 21-28 maja 2021 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach będzie miała miejsce
IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA”.Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem, zawierającym wymagany PROGRAM
i uczestnictwa w Konkursie.smile


Organizatorami Konkursu są:

 • Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Centrum Edukacji Artystycznej
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

   Grupa A – do lat 12 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

   Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)

   Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2004 i młodsi)

   Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach.

W dniu 21 maja 2021 r. będzie miał miejsce Koncert Inauguracyjny, w którym na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej z towarzyszeniem Orkiestry tej Filharmonii, pod dyrekcją Tomasza Chmiela wystąpią laureaci poprzednich edycji Konkursu.
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 22-25 maja 2021 r. w Sali Koncertowej ZPSM, ul. Wojewódzka 12, gdzie również zabrzmi Koncert Laureatów Grup A i B, po zakończeniu przesłuchań i ogłoszeniu wyników w tych kategoriach.
Koncert Finałowy Laureatów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 28 maja 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej. Laureaci nagród wystąpią z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Agnieszki Środowskiej. 1. ZGŁOSZENIA będzie można dokonać w terminie do 21 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie się znajdował na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl w zakładce Konkursy od dnia 21 lutego 2021 r. Należy wypełnić wszystkie rubryki i zaznaczyć (kliknąć) WYŚLIJ.
 2. Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA (na stronie www Konkursu od dnia 21.02.2001) dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: moszkowski@muzyczna.kielce.pl.

  Dodatkowo do dnia 21.04.2021 r. należy przesłać organizatorom drogą mailową:
  na adres moszkowski@muzyczna.kielce.pl:
 3. FOTOGRAFIĘ uczestnika (wyłącznie w pliku elektronicznym jpg nazwanym imieniem i nazwiskiem uczestnika). Minimalny rozmiar krótszego boku – 800 pixeli. Fotografia nie musi mieć charakteru legitymacyjnego, powinna jednak uwzględniać charakter wydawnictwa – folderu.


Udział w Konkursie NIE WYMAGA wniesienia opłaty wpisowej.
Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.