V Mały Festiwal Formy Sonatowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Festiwalu Formy Sonatowej dla uczniów klasy fortepianu SM I stopnia z województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się w dniu 22 maja 2020r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im Ludomira Różyckiego w Kielcach.


Regulamin - pobierz plik

Karta zgłoszeniowa - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 17 kwietnia 2020 na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl

2) wpłata kwoty 50 zł na konto Rady Rodziców (dane w Regulaminie)

3)
przesłanie załącznika nr 1

Zgłoszenia zawierające potwierdzenie wpłaty, zał. nr 1 i kartę  zgłoszeniową należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2020 na adres: sekretariat@muzyczna.kielce.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!