VI Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy 6-8 kwietnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym, który odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im Ludomira Różyckiego w Kielcach.REGULAMIN
(pobierz)

Festiwal ma charakter konkursowy. Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II st. Konkurs jest jednoetapowy.

Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników, ale liczba uczestników festiwalu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie od 20 stycznia 2020 r.na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.kielce.pl i przesłanie go w terminie do 8 marca 2020 r. (PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ),

2) wpłata kwoty 140 zł, którą należy przekazać na konto:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

nr 89 1010 1238 0815 1713 9800 0000

z dopiskiem „skrzypcowy 2020” + imię i nazwisko uczestnika

3)
przesłanie (skanu lub zdjęcia) dowodu wpłaty
i (pobierz) ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH pocztą elektroniczną na adres: skrzypce@muzyczna.kielce.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! smile