III Konkurs Etiud Klas Skrzypiec I st. ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach


REGULAMIN

 1. Konkurs odbędzie się dnia 25.02.2020 r. w ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12

  zmiana daty z 20.02.2020. na dzień 25.02.2020.

 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas skrzypiec IV, V i VI I stopnia ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.

 3. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad etiudami oraz do prezentacji swoich umiejętności technicznych.

 4. Przesłuchania odbędą się w następujących grupach:

           I - Klasa IV
          II - Klasa V
         III - Klasa VI

 1. Utworem obowiązkowym dla wszystkich uczestników jest etiuda lub kaprys. Utwór należy wykonać z pamięci.

 2. Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.

 3. W skład Jury wchodzą pedagodzy, których uczniowie biorą udział w konkursie. Pedagog nie ocenia wykonania swojego ucznia podczas konkursu.

 4. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

 5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 6. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa i drobny upominek.

 7. Wpisowe w wysokości 30 zł PLN proszę wpłacić do dnia 10.02.20120

  na konto Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach

         Bank Ochrony Środowiska S.A.
         46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
         z dopiskiem
         III Konkurs Etiud Klas Skrzypiec + imię i nazwisko

 1. W razie rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie będzie zwracane.

 2. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty do dnia 10.02.2020.

 3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów Konkursu.Upłynął termin zgłoszeń .