OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY CEA dla uczniów SM II st. - PERKUSJA - 1-4 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego dla Uczniów klas PERKUSJI szkół muzycznych II stopnia, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej. 

Konkurs zaplanowany jest trzyetapowo w dniach 1-4 kwietnia 2020 r. w ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12. 


REGULAMIN KONKURSU


Oceny Uczestników Konkursu dokona Jury, powołane przez Dyrektora CEA, w następującym składzie:

1) prof. dr hab. Jacek Wota -
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

- przewodniczący

2) prof. Se-Mi Hwang - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

3) prof. zwycz. dr hab. Marian Rapczewski - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

4) prof. dr hab. Stanisław Skoczyński - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

5) prof. Philippe Spiesser - HEM Geneva Superior Conservatory of Music Geneva


ZGŁOSZENIA, wypełnione CZYTELNIE, najlepiej komputerowo, wraz ze ZGODĄ na przetwarzanie

danych osobowych należy przesyłać do dnia 5 marca 2020 r.:

 
- pocztą na adres ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce   

   
lub

- e-mailem (skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego zgłoszenia) na

adres: anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl, wpisując w tytule wiadomości:

KONKURS CEA 2020 - IMIĘ NAZWISKO uczestnika - ZGŁOSZENIE+ZGODA

 

Regulamin i wymagania programowe oraz nuty do przygotowanie na koncert finałowy dostępne są na stronie www.cea-art.pl w zakładce KONKURS MUZYCZNY CEA.